Odměny zdravotníkům

Plné znění otázky

Firmě byla přiznána odměna zdravotníkům. Částka je včetně odvodů. Můžete mi napsat způsob, jak tuto částku zaměstnancům vyplatit? Zadat ji jako hrubou mzdu včetně odvodů? Uvádí se, že částka je plus odvody, ale jen sociální a zdravotní. Znamená to, že 15% daň odvede zaměstnavatel víc, než obdržel odměny pro zaměstnance? Nebo se to nedaní? Zadávám to přece jako klasickou odměnu/prémii.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Minimální mzda
Zaručená mzda
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Souběh funkcí v předběžné otázce ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Obrana či ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD

Související otázky a odpovědi

Druh práce uváděný v pracovní smlouvě
Odebrání osobního ohodnocení
Odměna jednatele během mateřské dovolené
Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň
Spropitné do mzdy
Dotace na mzdy
Příspěvek zaměstnavatele na dioptrická skla
Životní pojištění - sloučení produktů pojišťoven
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zdanění příjmu jednatele
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Odvod daně při druhém zaměstnání
Stravenkový paušál v roce 2023
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Odměna jednatele 2020
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Služební vůz - pracovní pohotovost

Související předpisy

§ 224.2.b) zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6.1.d) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů