Krácení cestovních náhrad

Plné znění otázky

Společnost se sídlem v ČR vysílá zaměstnance na tuzemské pracovny cesty, zaměstnancům je za každé bezplatně poskytnuté jídlo kráceno stravné o 10 %, nikoliv tedy o maximální částku jak je uvedeno v § 163 odst. 2 zákoníku práce. Má tento postup nějaké dopady do daní z příjmu fyzických osob na straně zaměstnanců? Zaslechli jsme názor, že pokud stravné v daném případě není kráceno o maximální možnost uvedenou v § 163 odst. 2, tak rozdíl představuje zdanitelný příjem na straně zaměstance. Má tento postup oporu v zákoně, pokud ano, kde přesně? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Výpočet mzdy
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená po mateřské dovolené

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 2. část
Daňové aktuality
Cestovní náhrady v roce 2020
Změny náhrad cestovních výdajů s účinností od 1.1.2016
Změna výše sazeb cestovních náhrad účinná od 1. ledna 2017
Cestovní náhrady zaměstnanců 2019
Cestovní náhrady v roce 2022
Cestovní náhrady v roce 2021
Cestovní náhrady v roce 2022
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Příprava zákona o zahraniční službě
Daňové aktuality

Související otázky a odpovědi

Zrušení ve zkušební době
DPP a HPP v jednom měsíci - sleva na poplatníka
Okamžité zrušení pracovního poměru
Placený svátek a neplacené volno
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Kdy vydávat stravenky?
Pracovní agentura - ubytování zaměstnanců
Pracovní oběd na služební cestě a diety
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Zaměstnanec české s. r. o. na Slovensku
Služební vůz - pracovní pohotovost
Hrazení nákladů kontraktorů
Souběh příspěvku na stravování a stravného při pracovní cestě
Drobné svačiny na zahraniční pracovní cestě placené firemní kartou
Odměna likvidátora
Zaokrouhlení náhrady za práci na dálku
Příspěvek na stravenku - maximální výše
Odvod daně při druhém zaměstnání
Cesty z bydliště do sídla firmy
Firemní vs soukromá cesta automobilem mezi místy výkonu práce zaměstnance

Související předpisy

§ 176 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce
586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů