Odměna jednatele + dohoda o provedení práce: sociální a zdravotní pojištění, zálohová daň

Plné znění otázky

Jednatel s. r. o. (pobírá starobní důchod) má uzavřenu dohodu o provedení práce do 10 000 Kč/měsíc a dále je mu vyplácena odměna za funkci jednatele ve výši 2 490 Kč. Má podepsané prohlášení poplatníka (poznámka: nedochází k souběhu funkcí). Z dohody o provedení práce nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. A bude podléhat 15% zálohové dani. Uplatním slevu na poplatníka. Z výkonu funkce jednatele nebude odvádět od 1. 1. 2018 zdravotní ani sociální pojištění. Mám pravdu?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Určení daňové rezidence
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Zdravotní pojištění - příjem zaměstnance nižší než minimální mzda
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Pracovní situace na portálu Práce a mzda
Daňové aktuality
Zdravotní pojištění od 1. ledna 2020
Příjem zaměstnance nižší než minimální mzda ve zdravotním pojištění
Postupy zaměstnavatele po změnách ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Poměrná část minima ve specifických situacích
Dopady zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2017 ve zdravotním pojištění
Zvýšení minimální mzdy v souvislostech
Význam minimální mzdy ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Vliv zvýšení minimální mzdy k 1. 1. 2019 ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Odměna za výkon funkce jednatele 2018
Dohoda o pracovní činnosti u jednatele s. r. o.
Souběh výkonu funkce a dohody o provedení práce
Česká firma a slovenský zaměstnanec
Svědečné
Zaměstnávání Slováků českou firmou - odvody daní a pojistného
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Odvod daně při druhém zaměstnání
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odměny zdravotníkům
Zdanění mzdy u DPP u cizinců
Spropitné do mzdy
Neplacené volno
Odměny členů orgánů právnických osob
Platba zkoušek zaměstnavatelem za účelem získání certifikátu zaměstnance
Student a zdravotní a sociální pojištění
Zdanění příjmu jednatele

Související předpisy

§ 5, 6 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
§ 6, 35ba, 36, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti