Příležitostný příjem - brigádníci v galerii

Plné znění otázky

Kliet - výstavní galerie - pořádá jednou za rok velkou výstavu, na kterou potřebuje brigádníky na výpomoc (kontrola vstupenek). Vždy s těmito brigádníky uzavře DPP na dobu určitou (trvání výstavy - většinou jeden den nebo dva dny) s výdělkem kolem 1-2 000 Kč. Každý rok přijme jiné brigádníky. Můj dotaz je, zda by bylo by možné tuto jednorázovou, neopakující se brigádu vyplatit jako „příležitostný příjem“ (do 30 000 Kč bez zdanění) jen na základě pokladního dokladu? DPP a prohlášení poplatníka jsou pro tuto malou galerii velká administrativní zátěž, tak zkoušíme hledat cesty, jak jim zátěž zjednodušit. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Přepočet cizí měny u cestovních náhrad
Brigáda v době čerpání řádné dovolené
Dovolená po mateřské dovolené - jak a z čeho se bude počítat
Souběh DPČ a jednatelské odměny
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Učitel AJ na DPČ
Mzdové listy
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Dohoda o provedení práce - mimořádná odměna
Dotace na mzdy
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Průměrný čistý výdělek z DPP
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Neplatné ukončení pracovního poměru

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Odměna z dohody o provedení práce
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náležitosti mzdového listu
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů