Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele

Plné znění otázky

Zaměstnanec má od 09/2021 hlavní pracovní poměr, 40 hod./týden, pozice administrativní pracovník Od 05/2024 tento zaměstnanec přijal nabídku na druhou pracovní pozici obchodníka u stejného zaměstnavatele s tím, že u pozice administrativního pracovníka je úvazek snížen a na druhou pozici byla uzavřena nová pracovní smlouva (není to DPP ani DPČ). Rozdělení úvazku: administrativní pracovník – 16 hod./týden, obchodník – 24 hod./týden.

Pracovní smlouva na obchodníka (na druhou pracovní pozici) – může být uzavřena až od 2. 5., když 1. 5. je státní svátek? Jde vlastně o rozdělení původního pracovního poměru. Kdyby nedošlo k rozdělení, tak svátek 1. 5. by byl normálně zaplacen náhradou mzdy.

Jak je to s přihlášením na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ?

Pracovní poměry se pro odvody ZP + SP + daň budou posuzovat samostatně?

Hlídání minimální a zaručené mzdy bude posuzováno u každé z pracovních pozic samostatně?

Na ELDP se bude vykazovat na dvou řádcích nebo bude sečteno do jednoho?

Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům různé benefity odvíjející se od délky pracovního poměru. Lze tedy tyto dva pracovní poměry posuzovat pro tyto benefity samostatně, i když jde o jednoho zaměstnance? Např. u dovolené - 1 týden dovolené navíc, tj. 5 týdnů dovolené, ale až po odpracování 6 měsíců. Lze tedy u nové pozice mít stejný pohled, tj. administrativní pracovník nárok na 5 týdnů dovolené a obchodník 4 týdny dovolené?

Může dojít k situaci, kdy z jedné pozice bude dána výpověď ať ze strany zaměstnavatele, nebo zaměstnance? Tedy druhá pozice bude zachována?

V případě nemoci bude neschopenka vystavena jenom jedna, když jde o jednoho zaměstnavatele?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Trest vyhoštění cizince
Přeložení
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Dovolená po mateřské dovolené
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Dočasné přidělení zaměstnance
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek

Související články

Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Novinky od 1. ledna 2021 v sociální oblasti
Novinky od 1. ledna 2020 v sociální oblasti
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Doplňující otázka k dotazu ID č. 13163 - Nárok na dovolenou
Vyživovaná osoba pro exekuční srážky
Služební vozidlo k soukromému užití
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Neproplacená dovolená
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Vyplnění ELDP
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Zdanění náhrad při pracovním úrazu
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
262/2006 Sb., zákoník práce
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
586/1992 Sb. o daních z příjmů