Používání automobilu pronajatého společnosti k osobním účelům

Plné znění otázky

Jednatel společnosti pronajme svůj osobní automobil společnosti, ve které je jednatel, na rok, za cenu obvyklou na trhu. Může používat tento svůj (pronajatý) automobil i k osobním účelům po dobu nájmu? Pokud ano, jaké to má souvislosti - například musí si přidanit 1 % automobilu, nebo si firma nemůže dát 100 % nájemného do nákladů...?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Snížení základu daně: úvěr
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ

Související články

OECD: Zdanění rodin v Česku jedno z nejnižších
OECD: Jak vysoká je skutečná sazba daně z příjmu
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Daňové aktuality
Zaměstnanecké akcie z pohledu daně z příjmů fyzických osob
Daňové aktuality
Ke změnám ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2019
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Daňové aktuality
Z dotazů plátců daně ke zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2018
Daňové aktuality
OECD: Jak vysoká je sazba daně z příjmu u různě vysokých mezd
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Výpočet ročního zúčtování v otázkách a odpovědích
Změny v uplatnění daňového zvýhodnění po skončení roku
Ohlédnutí za ročním zúčtováním za rok 2015

Související otázky a odpovědi

Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Daňové zvýhodnění na studující dítě v zahraničí
Exekuční srážky ze mzdy od zahájení insolvence
Úrok z hypotečního úvěru
Příjem z příležitostné činnosti
Zrušení životní pojistky - k jakému okamžiku dodanit
Osvobození příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů horníků
Náhrady - jednatelka na mateřské dovolené
Finanční dar 2 500 Kč pro Ukrajinu nebo zemi EU
Nepeněžní příjem z pronájmu rodinného domu
Kurz u úroku z půjčky ze zahraničí
Postoupení pohledávky, nepodnikatel
Nájem - paušální výdaj na dopravu
Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce
Odpočet na podporu výzkumu a vývoje u fyzické osoby v následujícím roce
Oznámení o osvobozeném příjmu
Ukončení nájmu z důvodu prodeje bytu
Úroky z hypotečního úvěru
Prodej postupně nakoupené budovy
Darování bytu
Kolektivní pojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Dvojí souběžné uplatnění slevy na poplatníka

Související předpisy

§ 6. 6 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů