Antivirus, ošetřování člena rodiny kvůli epidemii covid-19

Plné znění otázky

Zaměstnanec pobírá 100% náhradu mzdy, zaměstnavatel žádá na tohoto zaměstnance Antivirus A+. V případě uzavření školky zůstává zaměstnanec na překážkách nebo bude pobírat OČR po dobu uzavření školky?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Paušální výdaje na PHM
Odměna pro prokuru
Vzdělávací program
Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli
Covid 19 - náhrada mzdy, překážka v práci
Podíly na zisku a program Antivirus
Platy u asistentek pedagoga, vychovatelek a provozních zaměstnanců v nouzovém stavu kvůli koronaviru
Karanténa po návratu z dovolené od 9.7.2021
Očkování proti covid-19 jako překážka v práci
Doprovod k lékaři
Stará dovolená vs Kurzarbeit
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Čerpání řádné dovolené při uzavření poboček kvůli koronaviru
Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Návrat zaměstnance z vysoce rizikové země (covid-19)
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Program Antivirus - dvě žádosti na jednoho zaměstnance ve stejném měsíci
Ošetřovné v době pandemie koronaviru
Krácení dovolené z důvodu částečné nezaměstnanosti
Testování zaměstnanců na covid-19 u závodního lékaře a zpracování mezd
Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Překážka na straně zaměstnance
Úhrada sick day

Související články

Překážky v práci
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní volno k činnosti na dětském táboře nebo sportovním soustředění
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Koronavirus a pracovněprávní souvislosti
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění
Povinné testování zaměstnanců
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Neplacené volno zaměstnance
Překážky v práci na straně zaměstnance při pružném rozvržení pracovní doby
Překážky v práci na straně zaměstnance
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Darování krve a krevní plazmy
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci

Související pracovní situace

Úmrtí blízké osoby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Přestěhování
Vlastní svatba
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená versus překážky v práci
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Prostoj
Svatba blízké osoby
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Výkon práce pro účely dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas

Související předpisy

§ 16 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 191 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce