Kompenzace za nevyplacené odstupné

Plné znění otázky

Zaměstnanec ukončil v listopadu 2020 pracovní poměr a vznikl mu nárok na vyplacení odstupného v prosinci 2020. Zaměstnavatel mu z důvodu insolvence do 31. 1. 2021 odstupné nevyplatil. V prosinci 2020 zaměstnanci vyplatil Úřad práce "kompenzaci za nevyplacené odstupné". Zaměstnanec požádal zaměstnavatele o vystavení "potvrzení o zdanitelných příjmech" za rok 2020. Má být kompenzace z Úřadu práce uvedena na potvrzení v řádku 2 jako vyplacená mzda? Zaměstnavatel Úřadu práce kompenzaci z důvodu insolvence nezaplatil.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Pracovní volno
Trest vyhoštění cizince
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce

Související články

Náležitosti mzdového listu
Odstupné a zdravotní pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Podstatné zhoršení pracovních podmínek a právo na odstupné
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Vystoupení ze systému paušální daně
Výpočet dovolené za rok 2021
Podpora nezaměstnanosti a průměrný vydelek
Příspěvek z FKSP na dovolenou a rekreaci
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Exekuce a odstupné
Odstupné, nevyčerpané dovolená
Kompenzace za stažení pracovní nabídky
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Výpověď zaměstnavatele při dlouhodobém pozbytí pracovní způsobilosti

Související předpisy

§ 38c zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů