Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

Plné znění otázky

Jakou daní zdanit příjmy naší zaměstnankyně? Jedna naše zaměstnankyně je u naší společnosti zaměstnaná na hlavní pracovní poměr (má uzavřenou pracovní smlouvu, podepsala prohlášení poplatníka, měsíční hrubá mzda je 22 tis. Kč), kde jako náplň práce je uvedeno "obchodní referent". Dále má ta samá zaměstnankyně u naší společnosti uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP), kde jako náplň práce je uvedeno "uklizečka" . Na tuto DPP měsíčně odpracuje do 25 hod. a měsíčně dostane mzdu do 10 tis. Kč (nepodepsala prohlášení poplatníka). Protože se jedná u pracovní smlouvy o jiný druh zaměstnání než má u DPP, domníváme se, že takto ji zaměstnat můžeme a že je to v pořádku. Jak ale máme zdanit její měsíční příjmy? Sociální a zdravotní pojištění odvedeme jen z příjmu na pracovní smlouvu, ale jak správně postupovat a zdanit její příjmy daní z příjmu? Sečíst oba příjmy a zdanit zálohovou daní nebo každý příjem vést samostatně a její příjem na prac. smlovu zdanit zálohovou daní z příjmů a příjem na DPP zdanit srážkovou daní? 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Souběžná činnost
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Náležitosti mzdového listu
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Období trvání dohody o pracovní činnosti ve zdravotním pojištění
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Více pracovněprávních vztahů zaměstnance u stejného zaměstnavatele: rozsudek Nejvyššího soudu v rozporu se závěry Soudního dvora EU
Novela zákoníku práce v bodech
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Homeoffice po novele zákoníku práce
Pracovní situace z oblasti pracovněprávních vztahů po novele zákoníku práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
24hodinové "super-služby" ve zdravotnictví

Související otázky a odpovědi

Lékařské prohlídky - daňová uznatelnost
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba nebo konto pracovní doby a proplacení přesčasů
Místo výkonu práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Učitel AJ na DPČ
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce mezi manželi
Daň z příjmu studenta a dohoda o provedení práce
Zdanění souběžných pracovních poměrů
Kompenzace za stažení pracovní nabídky

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů