Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Jak zaměstnavatel zjistí údaje, na jejichž základě bude vyplácet náhradu mzdy práce neschopného zaměstnance?

První informaci o pracovní neschopnosti by měl zaměstnavatel získat od svého zaměstnance, protože i nadále má zaměstnanec povinnost neprodleně informovat svého zaměstnavatele, např. SMS, telefonicky, e-mailem o překážce v práci. Pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu u ČSSZ, budou mu přicházet automatická hlášení do datové schránky při každém rozhodnutí lékaře o vzniku, trvání a o ukončení neschopenky. První zprávu o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance obdrží zaměstnavatel do datové schránky prakticky v okamžiku bezprostředně po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ. Tato první informace zaslaná do datové schránky bude obsahovat jméno, příjmení a datum narození zaměstnance, datum vzniku (trvání nebo ukončení) dočasné pracovní neschopnosti a číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenky) a druh vykonávané činnosti. Doplňující informace k pracovní neschopnosti zaměstnance bude následovat v další zprávě po zpracování podání na straně ČSSZ. Zasílání notifikací na základě žádosti zaměstnavatele je zahájeno od 1. 1. 2020.

Zaměstnavatel si může notifikační službu aktivovat prostřednictvím ePortálu Č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doručování písemností
Nemocenské
Dovolená po mateřské dovolené
Ošetřovné
Doručování písemností
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Odstupné a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Těhotenství a pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přechod práv ve zdravotním pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o pracovní činnosti, sjednaný příjem
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Vyplnění ELDP
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance