Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění

Vydáno: 11 minut čtení

Jak zaměstnavatel zjistí údaje, na jejichž základě bude vyplácet náhradu mzdy práce neschopného zaměstnance?

První informaci o pracovní neschopnosti by měl zaměstnavatel získat od svého zaměstnance, protože i nadále má zaměstnanec povinnost neprodleně informovat svého zaměstnavatele, např. SMS, telefonicky, e-mailem o překážce v práci. Pokud si zaměstnavatel aktivuje notifikační službu u ČSSZ, budou mu přicházet automatická hlášení do datové schránky při každém rozhodnutí lékaře o vzniku, trvání a o ukončení neschopenky. První zprávu o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance obdrží zaměstnavatel do datové schránky prakticky v okamžiku bezprostředně po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ. Tato první informace zaslaná do datové schránky bude obsahovat jméno, příjmení a datum narození zaměstnance, datum vzniku (trvání nebo ukončení) dočasné pracovní neschopnosti a číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti (neschopenky) a druh vykonávané činnosti. Doplňující informace k pracovní neschopnosti zaměstnance bude následovat v další zprávě po zpracování podání na straně ČSSZ. Zasílání notifikací na základě žádosti zaměstnavatele je zahájeno od 1. 1. 2020.

Zaměstnavatel si může notifikační službu aktivovat prostřednictvím ePortálu Č

Související dokumenty

Související pracovní situace

Ošetřovné
Doručování písemností
Nemocenské
Dovolená po mateřské dovolené
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená za kalendářní rok

Související články

Co vás zajímá - nové dávky nemocenského pojištění
Shrnutí nejdůležitějších změn v oblasti nemocenského pojištění účinných v roce 2018
Přehled věcných změn v nemocenském pojištění
Pozměňování údajů v dokladech pro uplatnění nemocenského
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti v nemocenském pojištění
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vybrané povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Těhotenství a pracovní poměr
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Dohoda o pracovní činnosti a odvod sociálního pojištění
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Vyplnění ELDP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Škoda způsobená zaměstnancem zaměstnavateli
Kooperativa - Zákonné pojištění zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Povinnost zaměstnavatele při ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi