Zdravotní (potravinářský průkaz)

Plné znění otázky

Zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci, aby si vyřídil u lékaře zdravotní (tzv. potravinářský) průkaz. Je povinen zaměstnavatel uhradit zaměstnanci poplatek, který uhradil lékaři za vyřízení toho průkazu? Upravuje tuto problematiku nějaký právní předpis?

 

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Náležitosti mzdového listu
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Diskriminace na pracovišti
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací o době určité
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené - ošetřovné při uzavření školských zařízení kvůli covid-19
Snížení mzdového výměru
Peněžitá pomoc v mateřství - ochranná lhůta
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele
Kompenzace za nevyplacené odstupné
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Sleva na poplatníka u zaměstnankyně pobírající rodičovský příspěvek
DPP a DPČ a poskytnutí stravenkového paušálu
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
Učitel AJ na DPČ
Penzijní připojištění u dohody o provedení práce
Typ daně u příjmu po skončení pracovního poměru
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Úklidové služby
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

Související předpisy

§ 19.1 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
§ 24.1 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 6.7.c) zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů