Průměrný čistý výdělek z DPP

Plné znění otázky

Zaměstnanec měl Dohodu o provední práce uzavřenou od 18. 6. do 31. 12. 2019, rozsah práce dle potřeby max. 300 hod./1 rok. Odměna 100 Kč/1 hod., podepsané prohlášerní. Odpracoval však pouze 18. 6. a 19. 6. 2019, celkem 10 hodin, a ukončil dohodu. Nyní je na Úřadu práce a je potřeba mu spočítat průměrný čistý výdělek. Jaká bude metodika výpočtu v tomto případě? Neměl nijak stanoven rozsah práce, pracoval by podle aktuálních potřeb zaměstnavatele. Jaký by byl rozdíl ve výpočtu pokud by měl sjednánu Dohodu o provedení činnosti se stejnými podmínkami?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dohoda o provedení práce
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného čistého měsíčního výdělku
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dohoda o pracovní činnosti
Výpočet pravděpodobného výdělku
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Minimální mzda
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odměna z dohody o provedení práce
Jaké jsou formy průměrného výdělku?
Některé problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Zaměstnávání brigádníků
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem

Související otázky a odpovědi

Zdravotní pojištění OSVČ - přechod z daňové evidence na vedení účetnictví
Krácení dovolené a ošetřovné
Zdanění pachtovného
Sleva na dani - další vzdělávání
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet průměrného výdělku u DPP s jednorázovou odměnou
Průměrný hodinový výdělek u dohod
Pravděpodobný výdělek - hodinový/měsíční u dohod (DPP, DPČ)
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Příplatky k odměně z DPČ nebo DPP
Průměrný výdělek - výpočet
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Minimální mzda u dohody o provedení práce
Výpočet odstupného
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Práce přesčas při dohodě o provedení práce
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Mzdové listy
Dohoda o pracovní činnosti a odstupné
Příležitostný příjem - brigádníci v galerii
DPP a práce o víkendech
Příplatky a dohoda o provedení práce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce