Neplacené volno v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 12 minut čtení

Na poskytnutí neplaceného volna se musí zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnout, neplacené volno nesmí zaměstnavatel zaměstnanci určit a prostřednictvím neplaceného volna nelze ani řešit výrobní či provozní problémy zaměstnavatele, jako je například nedostatek zakázek. Zaměstnanec je povinen konat práci v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a práci konat nemusí pouze, existuje-li některá z překážek v práci na jeho straně, se kterou zákoník práce nebo jiný právní předpis spojuje jeho právo na poskytnutí pracovního volna.

Neplacené volno na základě dohody

Při posuzování charakteru neplaceného volna musíme rozlišovat, zda se (ne)jedná o zákonnou překážku v práci. V závěru si probereme situaci, kdy překážka v práci na straně zaměstnance není zákonného charakteru, například když má zaměstnanec v úmyslu po dobu poskytnutého neplaceného volna delší či kratší dobu pracovat v zahraničí.

Neplacené pracovní volno se zpravidla poskytuje na základě žádosti zaměstnance, který pro důvody na své straně nemůže práci konat. Zákoník práce neupravuje poskytování neplaceného pracovního volna, nejsou stanoveny ani důvody možného poskytnutí pracovního volna a není ani omezena délka takto poskytnutého neplaceného pracovního volna. Žádost o poskytnutí neplaceného volna může zaměstnanec podat písemně, lze ji však sdělit i ústně. Pokud zaměstnavatel s poskytnutím neplaceného volna souhlasí, doporučuje se vždy sepsat písemnou dohodu o poskytnutí neplaceného volna a jeho rozsahu. Po dobu neplaceného volna nepřísluší zaměstnanci mzda ani plat, protože práci nekoná. Zaměstnanci taktéž nepřísluší ani náhrada mzdy nebo platu, protože se nejedná o některou ze zákonných osobních překážek v práci na straně zaměstnance.

Osobní překážky v práci – nárokové volno

Základní právní normou řešící okruh a rozsah tzv. jiných důležitých osobních překážek v práci, které lze označit jako krátkodobé a při kterých má zaměstnanec nárok na placené volno (s náhradou mzdy) nebo na neplacené volno (bez náhrady mzdy), je nařízení vlády č.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance
Úmrtí blízké osoby
Vyhledání nového zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doprovod dítěte do školy a školského poradenského zařízení
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Narození dítěte
Přestěhování
Svatba blízké osoby
Vlastní svatba
Dovolená versus překážky v práci
Dovolená po mateřské dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu

Související články

Zdravotní pojištění - kdy se neplatí pojistné z důvodu neplaceného volna
Zdravotní pojištění - neplacené volno a nulový vyměřovací základ zaměstnance
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Ošetřovné - posuzování nároku na dávku a její výplatu v příkladech
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Těhotenství a mateřství v roce 2020 z pohledu dávek systému nemocenského pojištění
Dlouhodobé ošetřovné
Překážky v práci
Dlouhodobé ošetřovné z pohledu pracovního práva
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Neplacené volno zaměstnance
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Work-life balance
Významné změny v oblasti pracovnělékařských služeb, 2. část
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Výkon funkce a zdravotní pojištění
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky

Související otázky a odpovědi

Dítě družky - překážka v práci, ošetřovné
Odvody sociálního, zdravotního při částečné nezaměstnanosti
Neplacené volno
Náhrada mzdy u DPN
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Dovolené zaměstnankyně při čerpání mateřské dovolené
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Přihlašování zaměstnanců na DPP na správu sociálního zabezpečení
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Stravenkový paušál a DPP
Zaměstnání malého rozsahu
Odstupné člena orgánu - odvod pojistného
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Odstupné
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Odměna jednatele za výkon funkce

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
586/1992 Sb. o daních z příjmů
592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů