Nepeněžní a peněžní příspěvek na stravování v souvislostech

Vydáno: 20 minut čtení

Ačkoliv není zaměstnavatel povinen přispívat na stravování svých zaměstnanců, patří příspěvek na stravování mezi nejfrekventovanější benefity. Kromě dosud používaných forem příspěvku na stravování v nepeněžní formě se nově objevuje od roku 2021 i peněžitý příspěvek označovaný jako stravovací paušál.

V souladu s ustanovením § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům stravování ve všech směnách. Tuto povinnost však nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

V rámci kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu mohou být dohodnuty nebo stanoveny podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem. Pro určený okruh zaměstnavatelů (tzv. rozpočtová sféra) se závodní stravování řídí ještě vyhláškami č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, a č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky.

Zvýhodněné stravování může být poskytováno i bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené a zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel je oprávněn volit formy poskytování příspěvku na stravování (peněžní i nepeněžní forma), avšak vždy je nutné poskytovat jen jedno plnění. Nelze tudíž zaměstnanci ve vztahu k jeho směně poskytnout stravenku a současně stravovací paušál, neboť je od daně osvobozeno vždy jen jedno plnění.

Zákonem č. 609/2020 Sb. došlo k rozšíření ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), upravujícího příspěvek na stravování, ke změně v ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP, jde-li o daňově účinné výdaje, a ke změně vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“).

Od 1. 1. 2021 je podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Zaručená mzda
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí
Souběh příplatků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Minimální mzda

Související články

Závodní stravování z pohledu pracovního práva
Stravování zaměstnanců
Stravování zaměstnanců
Stravenkový paušál
Nové trendy v oblasti zaměstnaneckých benefitů
Zaměstnanecké výhody v podnikatelské sféře
Daňové aktuality
Kontrola zdaňování příjmů
Home office jako nový normál a uzavírání dohod se zaměstnanci
Výhody a nevýhody zdravotního volna, tzv. sick days
Zaměstnanecké výhody z pohledu účetní
Obliba home-office v Evropě roste
Specifické odměny zaměstnanců v praxi mzdové účetní
Zajištění požadavků na BOZP při práci v režimu home office
Mantinely odměňování v soukromé sféře
Daňové aktuality
Proces zavádění home office jako část komplexní flexibilní kultury
Stravenkový paušál v souvislostech v roce 2022
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Zdaňování odměn za výkon funkce člena okrskové volební komise

Související otázky a odpovědi

Limit nedaněného daru pro zaměstnance
Stravenkový paušál při směně 11 a více hodin od 1. 1. 2024
FKSP a produkty na stáří
Vedení evidence zaměstnaneckých benefitů
Výhra v soutěži pro zaměstnance jako zaměstnanecký benefit
Nákup drobného občerstvení - zdanění
Osobní ohodnocení vyplacené až na konci kalendářního roku
Sick day v hodinách?
Stravování důchodců, bývalých zaměstnanců
Zaměstnanecké výhody – stravování
Osvobození zaměstnaneckých benefitů v roce 2024 - benefitní karty a obědy
Příspěvek na stravování – osvobození příspěvku od daně
Započtení příspěvku na stravování z FKSP do limitu 116,20 Kč
Zaměstnanecký benefit - Flexi pas Sodexo
Stravování zaměstnanců
Zaměstnanecké benefity
Příspěvek na dopravu a rovné zacházení
Firemní vozidlo k soukromým účelům
Benefity nově - pracovní výročí, životní jubileum
Limit osvobozeného příjmu a náklady na zprostředkování a dopravu poukázek

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
430/2001 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích
84/2005 Sb. o nákladech na stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
609/2020 Sb. , kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
586/1992 Sb. o daních z příjmů
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb
99/1963 Sb. občanský soudní řád