Paušální daň

Plné znění otázky

OSVČ vyplnil tiskopis Oznámení o vstupu do paušálního režimu od zdaňovacího období roku 2021. Tiskopis odevzdal na FÚ. Jaký bude postup, pokud se mu např. v říjnu 2021 narodí dítě a bude chtít uplatnit daňové zvýhodnění na dítě? Může za rok 2021 podat daňové přiznání a zvýhodnění uplatnit? Bude tedy za rok 2021 vést daňovou evidenci, podá přehledy na sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Počet měsíců odstupného
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Sleva na vyživované dítě u OSVČ - vedlejší činnost
Archivace dokladů OSVČ s paušálními výdaji s evidencí příjmů pro kontroly FÚ, ČSSZ a ZP
OSVČ - starobní důchodce
Zdanění příjmu divadelního inspicienta (pomocník režiséra)
Odchodné - strážník městské policie
SVJ a odměna členům výboru
Doúčtování doplatku (přeplatku) pojistného za podnikatele na SP a ZP u FO vedoucích účetnictví
Odměny členů statutárních orgánů
Příjem na základě pracovní smlouvy
Autorský honorář a placení ZP a SP
Zpětné uplatnění daňové ztráty v dodatečném daňovém přiznání a přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Stravenkový paušál a 1/2 dne dovolené
Sleva na poplatníka u zaměstnance ze Slovenska
Fyzická osoba - přehledy na OSSZ a zdravotní pojišťovnu
Student a zdravotní a sociální pojištění
Smlouva o výkonu funkce do 3 500 Kč a paušální daň
Autorský honorář a pojištění
Ukončení podnikání fyzické osoby
Souběh DPP a smlouva o výkonu funkce
Jednatel, HPP, DPP jednočlenná s. r. o.

Související články

Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění
Příjmy, ze kterých se v roce 2017 zdravotní pojištění neplatí
Dlouhodobý pobyt v cizině a zdravotní pojištění
Daňové aktuality
Přehledy a nová výše záloh OSVČ v roce 2022
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Výše záloh OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2021
OSVČ a zdravotní pojišťovny v roce 2019
Výdělečná činnost pojištěnce a zdravotní pojištění
Vliv zvyšování důchodů na zdravotní pojištění důchodců
OSVČ a zdravotní pojištění v roce 2020
Změny ve zdravotním pojištění k 1. 1. 2021
Kdy OSVČ neplatí v roce 2021 zdravotní pojištění
Nárůst plateb za "státní pojištěnce" ve zdravotním pojištění
Dluhy a přeplatky ve zdravotním pojištění
Pojištěnec v českém systému veřejného zdravotního pojištění
Zahájení a ukončení podnikání a zdravotní pojištění v roce 2021
Přerušení pobytu v cizině a zdravotní pojištění
Jak na vyúčtování zaslané OSVČ zdravotní pojišťovnou

Související pracovní situace

Ošetřovné
Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Snížení základu daně: úvěr
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů