Náhrada mzdy během DPN

Plné znění otázky

Prosím o vzorový výpočet, jak by vypadala náhrada mzdy v roce 2019 od zaměstnavatele za 1 den DPN (tedy 4. den trvání) při PHV zaměstnance 299,34 Kč s pracovní dobou 4 hodiny/den. A jak by vypadala, kdyby byl zaměstnanec invalidní v III. stupni invalidity (bez ZTP)?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání společníků ve v. o. s.
Průměrný výdělek
Souběh HPP, DPP a exekuce
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Náhrada mzdy při DPN
Pracovní neschopnost zaměstnance
Zaměstnání malého rozsahu
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Krácení dovolené
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Doprovod k lékaři
Proplacení dovolené
Náhrada mzdy kvůli výpadku poptávky po službách v důsledku opatřením proti Covid-19
Program Antivirus - náhrady mzdy u zaměstnanců hotelu
Náhrada za svátek - žádost Antivirus
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní
Parametrické údaje ve mzdové oblasti pro rok 2023
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Dovolená po mateřské dovolené
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Minimální mzda
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zaručená mzda
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Určení rozhodného období při výpočtu průměrného výdělku

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění