Náhrada mzdy během DPN

Plné znění otázky

Prosím o vzorový výpočet, jak by vypadala náhrada mzdy v roce 2019 od zaměstnavatele za 1 den DPN (tedy 4. den trvání) při PHV zaměstnance 299,34 Kč s pracovní dobou 4 hodiny/den. A jak by vypadala, kdyby byl zaměstnanec invalidní v III. stupni invalidity (bez ZTP)?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Dovolená po mateřské dovolené
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Nemocenské
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Mzda a náhrada mzdy za práci ve svátek
Práce přesčas při výpočtu průměrného výdělku
Splatnost a výplata mzdy
Stanovení úroku z prodlení při výplatě mzdy
Výpočet průměrného výdělku
Započítání odměn při výpočtu průměrného výdělku
Výpočet průměrného výdělku u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Výpočet pravděpodobného výdělku
Mzda za práci přesčas
Příplatek za noční práci
Příplatek za práci v sobotu a v neděli
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Související články

Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Změny výpočtů náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v roce 2017
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2023
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 1. část
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Nový svátek v roce 2016
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Problémy mzdové účetní v době nouzového stavu
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů

Související otázky a odpovědi

Zaměstnání společníků ve v. o. s.
Průměrný výdělek
Souběh HPP, DPP a exekuce
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Plat za odpracovanou část směny první den nemoci
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Náhrada mzdy při DPN
Pracovní neschopnost zaměstnance
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Zaměstnání malého rozsahu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Náhrada mzdy za pracovní neschopnost po vyčerpání podpůrčí doby u starobního důchodce
DPN, karanténa, izolace - výplata nemocenského
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Náhrada mzdy u DPN
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Překážka v práci při hospitalizaci dítěte
Krácení dovolené

Související předpisy

§ 21, 22 zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 192-194 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce