Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění

Vydáno: 16 minut čtení

Pohyb osob a související pojištění v systémech sociálního zabezpečení jsou v rámci Evropské unie upraveny nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 (dále jen Nařízení). Tato Nařízení představují základní a závazné normy, které jsou postaveny nad národní právní předpisy jednotlivých států.

Pro řešení (nejen zdravotního) pojištění je důležité, zda náš občan pracuje:

  • ve státech Evropské unie, případně v Norsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, ve Švýcarsku nebo ve Velké Británii a v Severním Irsku (občané a instituce těchto států postupují podle Nařízení, v roce 2020 včetně Spojeného království), pro všechny tyto státy budeme v dalším textu používat pojem „členský stát“,
  • v ostatních (tzv. třetích) zemích, kdy se tato Nařízení nepoužijí – viz závěr.

Pokud se občan České republiky rozhodne vycestovat do některého z členských států, jsou průvodním jevem tohoto pohybu určité povinnosti v oblasti sociálního zabezpečení, v kontextu Nařízení míněno včetně zdravotního pojištění. Obdobně při návratu do České republiky je rovněž nutno splnit určité povinnosti ve vztahu k českým institucím sociálního zabezpečení (i vůči zdravotní pojišťovně).

V tomto pojednání se zaměříme na praktické fungování vybraných formulářů ve státech podléhajících režimu Nařízení s důrazem na výkon výdělečné činnosti, nebudeme se tedy zabývat například cíleným vycestováním našeho občana do členského státu za poskytnutím zdravotní péče.

Zaměstnáním, resp. samostatnou výdělečnou činností rozumíme v daném kontextu každou činnost nebo obdobnou situaci, která je za takovou považována pro účely právních předpisů sociálního zabezpečení členského státu, v němž taková činnost nebo obdobná situace existuje.

Aplikace právních předpisů jednoho státu

Prostřednictvím tohoto důležitého principu je určována příslušnost k právním předpisům sociálního zabezpečení určeného státu. Sociální zabezpečení se přitom rozumí v celé jeho šíři, tedy včetně všech podsystémů – v České republice například i pojištění zaměstnavatelů pro případ pracovních úrazů a nemocí z

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Dovolená po mateřské dovolené
Závislá činnost a SZDZ
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Vyměřovací základ, souběžné příjmy a "státní kategorie" zdravotního pojištění v roce 2020
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Novela zákona o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Neplacené volno ve zdravotním pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Zaměstnávání cizinců v České republice

Související předpisy

117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Pojistné zahraničního zaměstnance
Zaměstnání Slováka českou firmou na Slovensku
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnávání cizince
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Odstupné
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Náhrada při přijetí do zaměstnání - nutné vedlejší výdaje
Neomluvená absence a krácení dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Obchodní zástupci na Slovensku
Neplacené volno