Prodej bytu a osvobozený příjem

Plné znění otázky

V roce 2013 jsem spolu s bratrem zdědila byt po rodičích. Rodiče tento byt vlastnili 1 rok. Nikdy jsem v tomto bytě nebydlela. Nyní jsem se s bratrem dohodla, že mu svůj podíl prodám. Bude tento příjem osvobozený vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2021 se změnila časová lhůta pro osvobození na 10 let? V minulém roce jsem zakoupila byt pro vlastní potřebu a tyto peníze použiju na částečnou splátku hypotéky. 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daň zaplacená v zahraničí započitatelná dle SZDS
Paušální daň
Překážka na straně zaměstnance a částečná nezaměstnanost
Osvobození příjmu z prodeje garáže
Příjem z prodeje garáže
Osvobození prodeje stavebního pozemku
Prodej rozestavěného domu
Osvobození z prodeje rodinného domu
Osvobození o daně při prodeji nemovitosti - § 4 odst. 1 písm. b) bod 2
Prodej nezkolaudovaného rodinného domu
Krabičkové stravování zaměstnance - osvobození, daňová uznatelnost
Bezúročná zápůjčka jednateli - 300 000 Kč osvobození
Prodej družstevního podílu ke garáži v garážovém domě
Bezúplatný příjem
Danění příjmů z prodeje odpadu u nepodnikatele
Nákup a prodej pozemků a nemovitosti - zdanění
Prodej bytu
Danění knih
Zdanění příjmů získaných děděním
Příjmy z Chorvatska
Prokázání bytové potřeby
Osvobození prodeje bytu

Související články

OECD: Jak se liší zdanění práce dle výše mzdy
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Daňové aktuality
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění u zaměstnavatele
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a roční zúčtování za rok 2020
Pandemie COVID-19 a daň z příjmů ze závislé činnosti
OECD: Jaké daně platí zaměstnanci ze své mzdy
OECD: Odvody na dani z příjmu jsou v ČR jedny z nejnižších
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
Daňové aktuality
OECD: Nejvíce poklesla daň z příjmu v Česku
Jak vysoké daně platí zaměstnanci s nadprůměrnou mzdou v zemích OECD
Daňové aktuality
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2018, 2. část
Některá ustanovení § 6 zákona o daních z příjmů z pohledu zdravotního pojištění

Související pracovní situace

Prohlášení poplatníka k uplatnění měsíčních slev na dani
Určení daňové rezidence
Žádost o roční zúčtování záloh na daň z příjmů
Určení daňové rezidence dle SZDZ
Závislá činnost a SZDZ
Sleva na poplatníka a sleva na manželku (manžela)
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – nerezident
Snížení základu daně: úvěr
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Daňové zvýhodnění na 1., 2., 3. a další dítě
Daňové zvýhodnění na dítě ZTP
Výpočet mzdy
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

586/1992 Sb. o daních z příjmů