Ukončení pracovního poměru na dobu určitou a těhotenství

Plné znění otázky

Pracovní smlouva na dobu určitou (2 roky) - pracovní poměr dle smlouvy končí 31. 8. 2020. Zaměstnankyně je těhotná a od 27. 7. 2020 je v pracovní neschopnosti (v té pravděpodobně zůstane až do nástupu na MD). Končí pracovní poměr k 31. 8. 2020 tak, jak bylo sjednáno v pracovní smlouvě? Nebo je nutno vyčkat na ukončení pracovní neschopnosti zaměstnankyně?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Odstupné
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání

Související články

Skončení pracovního poměru ještě před vznikem nebo ihned poté
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Těhotenství a pracovní poměr
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Ochranná doba v pracovním právu
Nadbytečnost zaměstnance a doba určitá
Pár poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru
Dočasná pracovní neschopnost po skončení zaměstnání v příkladech
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Skončení pracovního poměru
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem

Související otázky a odpovědi

Osvobození od daně z příjmů při vypořádání SJM
Smluvní lékař - lékařské prohlídky
Stravné a stravenkový paušál
Zkušební doba
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Ukončení pracovního poměru
Nemoc v rámci výpovědní doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
Okamžité zrušení pracovního poměru
Pracovní úraz - ukončení pracovního poměru
Ukončení pracovního poměru se zaměstnancem
Ukončení pracovního poměru
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Počet měsíců odstupného
Výpověď při pracovní neschopnosti

Související předpisy

§ 48, 52, 53, 65 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce