Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa

Vydáno: 11 minut čtení

Jak vyplývá z ustanovení § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odvoláním zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdáním se takového pracovního místa pracovní poměr nekončí. V té souvislosti je zaměstnavatel povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení, a to na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (zaměstnavatel má tzv. nabídkovou povinnost). Další postup se odvíjí od toho, zdali zaměstnavatel vůbec takovou práci pro zaměstnance má, případně jak se zaměstnanec k takové nabídce postaví.

Netřeba zastírat, že ke své nabídkové povinnosti někteří zaměstnavatelé přistupují ledabyle a že nemusí být vždycky jasné, co taková povinnost všechno obnáší. Existuje k tomu bohatá judikatura Nejvyššího soudu. K ní nedávno přibylo další jeho rozhodnutí, a to konkrétně ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1496/2021. V něm se Nejvyšší soud zabýval mj. otázkou, zdali je zaměstnavatel povinen nabídnout odvolanému zaměstnanci výkon práce na jiném vedoucím pracovním místě.

Popis případu

Zaměstnanec byl zaměstnavatelem jmenován na vedoucí pracovní místo ekonomicko-provozního náměstka. Z uvedeného vedoucího pracovního místa byl však zaměstnavatelem po čase odvolán. V návaznosti na to zaměstnavatel nabídl odvolanému zaměstnanci práci knihovníka. Tu zaměstnanec odmítl, resp. nereagoval na ni, protože s ohledem na nedostatek kvalifikace k výkonu takové práce nepovažoval nabídku zaměstnavatele za vážně míněnou. Následovala výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu tzv. fiktivní nadbytečnosti zaměstnance.

Zmíněné rozvazovací právní jednání napadl zaměstnanec soudní žalobou. V ní argumentoval především tím, že mu nebylo ze strany zaměstnavatele nabídnuto vedoucí pracovní m

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odvolání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru a překážka v práci
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Co se děje s peněžitými právy po smrti zaměstnance
Lázeňské léčení a zákaz výpovědi z pracovního poměru
Zaměstnanec ve výkonu trestu
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Nadbytečnost zaměstnance jako důvod k rozvázání pracovního poměru

Související otázky a odpovědi

Odvolání z pracovního místa
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Výpověď při pracovní neschopnosti
Konec pracovního poměru ukončeného ve zkušební době při onemocnění zaměstnance
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Ukončení pracovního poměru - úmrtí
Výpověď na základě vytýkacího dopisu
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Ukončení pracovního poměru
Náhrada za nemoc u zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Vrácení odstupného
Ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance a karanténa (učitelka ve školce)

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Související komentovaná judikatura

Nabídková povinnost po odvolání vedoucího zaměstnance

Související judikáty

Dobré mravy; Změna pracovního poměru; Odvolání