Nabídková povinnost po odvolání z vedoucího pracovního místa

Vydáno: 11 minut čtení

Jak vyplývá z ustanovení § 73a odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odvoláním zaměstnance z vedoucího pracovního místa nebo vzdáním se takového pracovního místa pracovní poměr nekončí. V té souvislosti je zaměstnavatel povinen tomuto zaměstnanci navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení, a to na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a kvalifikaci (zaměstnavatel má tzv. nabídkovou povinnost). Další postup se odvíjí od toho, zdali zaměstnavatel vůbec takovou práci pro zaměstnance má, případně jak se zaměstnanec k takové nabídce postaví.

Netřeba zastírat, že ke své nabídkové povinnosti někteří zaměstnavatelé přistupují ledabyle a že nemusí být vždycky jasné, co taková povinnost všechno obnáší. Existuje k tomu bohatá judikatura Nejvyššího soudu. K ní nedávno přibylo další jeho rozhodnutí, a to konkrétně ze dne 28. 6. 2021, sp. zn. 21 Cdo 1496/2021. V něm se Nejvyšší soud zabýval mj. otázkou, zdali je zaměstnavatel povinen nabídnout odvolanému zaměstnanci výkon práce na jiném vedoucím pracovním místě.

Popis případu

Zaměstnanec byl zaměstnavatelem jmenován na vedoucí pracovní místo ekonomicko-provozního náměstka. Z uvedeného vedoucího pracovního místa byl však zaměstnavatelem po čase odvolán. V návaznosti na to zaměstnavatel nabídl odvolanému zaměstnanci práci knihovníka. Tu zaměstnanec odmítl, resp. nereagoval na ni, protože s ohledem na nedostatek kvalifikace k výkonu takové práce nepovažoval nabídku zaměstnavatele za vážně míněnou. Následovala výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu tzv. fiktivní nadbytečnosti zaměstnance.

Zmíněné rozvazovací právní jednání napadl zaměstnanec soudní žalobou. V ní argumentoval především tím, že mu nebylo ze strany zaměstnavatele nabídnuto vedoucí pracovní m

Související dokumenty

Související pracovní situace

Odvolání
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odvolání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti

Související články

Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Výpověď z pracovního poměru a nabídková povinnost
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Konkurenční doložka v praxi
Zastupování zaměstnavatele jeho zaměstnancem
Pasti na zaměstnance i zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního poměru
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně
Výpověď z pracovního poměru a ochrana odborového funkcionáře
Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Výpověď z organizačních důvodů
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb. zákoník práce

Související vzory

Vzor: Dohoda se zaměstnancem po odvolání nebo vzdání se funkce
Vzor: Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem
Vzor: Výzva zaměstnance k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

Související komentovaná judikatura

Nabídková povinnost po odvolání vedoucího zaměstnance

Související judikáty

Dobré mravy; Změna pracovního poměru; Odvolání

Související otázky a odpovědi

Odvolání z pracovního místa
Výpovědní doba/nárok na dovolenou
Ukončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Okamžité zrušení pracovního poměru v době nemoci
Zákoník práce - Smlouva na dobu určitou
Neomluvená absence zaměstnance
Nemoc zaměstnance a ukončení pracovního poměru
Přečerpaná dovolená
Přečerpaná dovolená a odvod zdravotního pojištění
Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost
Porušení pracovní kázně nebo neuspokojivé pracovní výsledky
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Exekuce po ukončení pracovního poměru
Rodičovská dovolená a další těhotenství
Nadbytečnost zaměstnance
Ochranná doba při výpovědi a pracovní neschopnost
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Ošetřování člena rodiny, nemocenská a zrušení pracovního poměru