Potvrzení o zaměstnání a dočasná pracovní neschopnost

Plné znění otázky

Zaměstnanec má pracovní smlouvu na dobu určitou do 20. 8. 2018. Od 15. 8. 2018 je na dočasné pracovní neschopnosti, která pravděpodobně skončí až po 20. 8. 2018. Mám pravdu, když si myslím, že: Zaměstnavatel bude v tomto případě vyplácet náhradu mzdy pouze do 20. 8. 2018? Poté zaměstnavatel dne 20. 8. 2018 vystaví potvrzení o zaměstnání a pošle ho zaměstnanci poštou? Zaměstnanec bude i nadále odevzdávat zaměstnavateli potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti a její ukončení, které zaměstnavatel bude předávat ČSSZ?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Uplynutí doby
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Redukovaný průměrný výdělek pro náhradu mzdy při DPN
Výše náhrady mzdy při DPN a její snížení
Doba trvání pracovního poměru
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a náhrada za ztrátu na výdělku
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Problémy mzdových účetních a personalistů v otázkách a odpovědích
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Dovolená v souvislostech zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní smlouva a domnělý střet zájmů
Problémy mzdové účetní
Průměrný výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Pandemie COVID-19 a pracovněprávní dopady
Nový svátek v roce 2016
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Darování krve a krevní plazmy
Základní pravidla a vybrané otázky k čerpání dovolené
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Exekuce a odstupné
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele

Související otázky a odpovědi

Manželé - osoby spolupracující, sleva na děti
Změna úvazku a dovolená
Nezastižení zaměstnance při kontrole dodržování režimu dočasné pracovní neschopnosti
Neproplacená dovolená
Kombinace překážek na straně zaměstnavatele
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti
Výpočet pravděpodobného hodinového výdělku pro proplacení dovolené při skončení pracovního poměru
Odměna nebo náhrada škody ze mzdu
Dva hlavní pracovní poměry u jednoho zaměstnavatele
Prokazování nepřítomnosti zaměstnanců na DPP a DPČ
Dohoda o změně pracovní smlouvy
Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Výpočet odstupného
Náhrada odměny u dohod o pracovní činnosti za svátek
Průměrný výdělek - výpočet
Průměrný/pravděpodobný měsíční výdělek pro odstupné
Průměrný čistý měsíční výdělek
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Stanovení průměrné mzdy a případné započítání pohotovosti
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Odstupné, nevyčerpané dovolená

Související předpisy

§ 109a zákona 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění