Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém

K naplnění definice nelegální práce, a tím i deliktního jednání, může dojít v případě, kdy je fakticky vykonávána závislá práce, ovšem nikoli v rámci pracovněprávního vztahu, ale v rámci vztahů z jiných oblastí práva. Tento fenomén, kdy dochází k zastírání závislé práce, označujeme v našem právním prostředí jako švarcsystém. Jeho škodlivost lze ilustrovat na dopadech na pracovníky, kteří se ho účastní, i na veřejné finance.

Podstata švarcsystému

Jedná se o jev na pracovním trhu, projev šedé ekonomiky, při kterém „osoby vykonávající pro podnikatele běžné činnosti v závislém vztahu nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé.1) Principem švarcsystému je zastírání pravé podstaty pracovněprávního vztahu tím, že osoby v postavení zaměstnanců jsou zapsány v živnostenském rejstříku, pomyslně provozují živnost a se svým zaměstnavatelem uzavírají smlouvy nikoli dle práva pracovního, nýbrž dle…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků