Švarc systém

Plné znění otázky

OSVČ plátce DPH vyrábí a prodává stříbrné šperky. Spolupracuje s OSVČ (plátce paušální daně), který nabízí šperky prodejcům po celé ČR a z uskutečněného prodeje vystaví fakturu za provizy z prodeje šperků. OSVČ plátce se bohužel domnívá, že spolupracující OSVČ (prodejce) pracuje pouze a jen pro prodejce stříbrných šperků. A tudíž by mohlo dojít k tzv. Švarc systému. Spolupracující OSVČ (prodejce) toto popírá a tvrdí, že spolupracuje i s jinými výrobci šperků. Může nějakým způsobem OSVČ, např. tím, že by mu spolupracující OSVČ podepsal čestné prohlášení, že je prodejcem i jiných výrobců šperků, zabránit tomu, aby byl nařčen z tzv. Švarc systému? Nebo dá se řešit tato situace jiným způsobem?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Jednorázová výpomoc
Výpověď dohodou - zaměstnankyně na mateřské dovolené
Daňové zvýhodnění na dvě děti
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Volný vstup na trh práce - cizinec
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Odpovědnost účetní
Konkurenční doložka
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Úklidové služby
Rodičovská a ukončení pracovního poměru dohodou
Exekuce a odstupné
Zaměstnání cizince na DPP
Předseda družstva (odměna) + pracovní poměr (mzda)
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Mzdové listy
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Souběžné pracovní poměry u téhož zaměstnavatele

Související články

Novela zákoníku práce stručně v bodech
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co přináší novela zákoníku práce
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - švarcsystém
Švarcsystém z pohledu inspekce práce
Mohou se dohody o práci změnit na Švarc systém?
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Odstupné a zdravotní pojištění
Zastřené zprostředkování zaměstnání
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele z pohledu rozhodovací praxe správních soudů
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Délka pracovní doby (obecně)
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
435/2004 Sb. o zaměstnanosti