Volný vstup na trh práce - cizinec

Plné znění otázky

Je možné zaměstnat cizince z třetí země bez pracovního povolení - tj. na volný vstup na trh práce? Ukrajinka, má vízum D/VC/24 do 31. 8. 2023, studovala jazykový kurz ČJ - zam.na odbornou a jazykovou přípravu ke studiu akreditovaného studijního programu, absolvováno 30. 5. 2023. Nyní přijata na VŠ Česká zemědělská univerzita, prezenční, bakalářské studium. Donesla potvrzení o studiu od 10. 7. 2023, ale dle rozhodnutí o přijetí (a všeobecných informací) se studentem stává dnem zápisu. Ten je rozhodnutím děkana stanoven na 25. 9. - 1. 10. Má tato studentka volný vstup na trh práce již nyní od července? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Tiskopis Žádost o RZD
Změna pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní pohotovost u dohod konaných mimo pracovní poměr
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Švarc systém
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce u cizince
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Pracovní smlouva a dohoda o pracovní činnosti
Cizinci a odvody
Druh práce v pracovní smlouvě
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva
Sdílené (dělené) pracovní místo

Související články

Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Výkon nelegální práce cizinci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co přináší novela zákoníku práce
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zastřené zprostředkování zaměstnání
K uplatnění slev na dani a daňového zvýhodnění za rok 2019
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sdílené pracovní místo
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnání
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru

Související předpisy

111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
§ 61 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)