Dočasné přidělení zaměstnance

Plné znění otázky

Na našem pracovišti došlo v důsledku pandemie ke změnám ve výrobním programu a někteří zaměstnanci se stávají nadbytečnými. Mohou v těchto případech přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Daň z příjmů fyzických osob - zaměstnání na Slovensku, životní pojištění
Dohoda o provedení práce
Stravenkový paušál
Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Vysílání zaměstnanců na Slovensko
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnávání občanů EU s místem výkonu práce v Rusku
Cestovní náhrady při pracovních cestách dočasně přiděleného zaměstnance
Doručování u ukončení dočasného přidělení
Člen výboru SVJ a podpora v nezaměstnanosti
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Cestovní náhrady při mimořádné cestě
Dohoda o práci na dálku se zaměstnancem žijícím na Slovensku
Dodavatel náhradního plnění
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Švarc systém
Započítání dlouhodobého ošetřovného a otcovské dovolené do průměrného počtu zaměstnanců
Pojistné zahraničního zaměstnance

Související články

Zaměstnávání cizinců v České republice
Fáze kontroly, 1. část
Fáze kontroly, 2. část
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Fáze kontroly, 3. část
Podpora v nezaměstnanosti a průměrná mzda v národním hospodářství
Evropská unie a určení příslušnosti k právním předpisům
Význam soustavné přípravy na budoucí povolání v určitých oblastech zákona o zaměstnanosti
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Kritérium dopravní dosažitelnosti při zprostředkování vhodného zaměstnání
Zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
Vyřazení uchazeče o zaměstnání z evidence úřadu práce
Součinnost správních orgánů v oblasti zaměstnanosti s dalšími subjekty
Sekundární dopady porušení pracovněprávních předpisů do oblasti zaměstnanosti
Mezinárodní pronájem pracovní síly
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Novely zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce přijaté v souvislosti s novelou zákoníku práce
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Evropská unie a zdravotní pojištění - zvláštní případy výdělečné činnosti
Průkazy zdravotních pojišťoven a rozsah nároků pojištěnce

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby
Doprovod do zdravotnického zařízení
Pohřeb spoluzaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce