Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Základní informace

Vedle nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci též nepřetržitý odpočinek v týdnu, a to v trvání alespoň 35 hodin. U mladistvého zaměstnance nesmí nepřetržitý odpočinek v týdnu činit méně než 48 hodin.

Zákoník práce vychází z toho, že pokud to umožňuje provoz zaměstnavatele, stanoví se nepřetržitý odpočinek v týdnu všem zaměstnancům na stejný den a tak, aby do něho spadala neděle. Řada zaměstnanců ho ale samozřejmě čerpá v jiné dny.

I u nepřetržitého odpočinku v týdnu přichází v úvahu jeho zkrácení. Zákoník práce to umožňuje ve stejných případech, jako je tomu u zkrácení nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami, a dále u technologických procesů, které nemohou být přerušeny. Pak může zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanců starších 18 let tak, že doba nepřetržitého odpočinku v týdnu bude činit nejméně 24 hodin, s tím ale, že za období 2 týdnů musí činit její délka celkem alespoň 70 hodin.

viz situace Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, Délka pracovní doby (obecně), Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nařízení práce přesčas
Pracovní pohotovost
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní pohotovost
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Konto pracovní doby a stálá mzda
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zákoník práce
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Délka směny
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba - přechod na rovnoměrnou pracovní dobu
Dohody o pracích mimo pracovní poměr - docházka
Práce přesčas a její proplacení