Přiměřená doba na oddech a jídlo

Základní informace

Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech, protože zaměstnanec vykonává práce, které nemohou být přerušeny, musí mu i bez přerušení provozu nebo práce zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Poskytnutí přiměřené doby na oddech a jídlo nepřichází v úvahu u mladistvého zaměstnance. Tomu musí být za každých okolností poskytnuta přestávka v práci na jídlo a oddech.

Na rozdíl od přestávky v práci se přiměřená doba na oddech a jídlo započítává do pracovní doby.

viz situace Přestávka v práci na jídlo a oddech

Příklad

Pracovní doba zaměstnance podle předem stanoveného rozvrhu směn začíná v 18.00 hodin a končí v 6.00 hodin. Zaměstnanec vykonává práci, kterou nemůže přerušit a tedy ani opustit své pracoviště. Poskytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech nepřichází v úvahu, a zaměstnanci proto zajistí zaměstnavatel přiměřenou dobu na oddech a jídlo. ,,Čistá“ pracovní doba zaměstnance bude činit 12 hodin včetně přiměřené doby na oddech a jídlo.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pracovní doba v obchodě
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Přestávky v práci
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Změna letního času v roce 2019
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Evidence pracovní doby
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Pracovní doba
Proplacení povinné přestávky v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávka v práci
DPP a evidence pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Pracovní doba, pohotovost
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Změna pracovní doby
Práce z domu a přesčasy

Související články

Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Přestávky v práci
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
251/2005 Sb. o inspekci práce

Související vzory

Vzor: Dohoda o konání práce přesčas