Přiměřená doba na oddech a jídlo

Základní informace

Pokud zaměstnavatel nemůže zaměstnanci poskytnout přestávku v práci na jídlo a oddech, protože zaměstnanec vykonává práce, které nemohou být přerušeny, musí mu i bez přerušení provozu nebo práce zajistit přiměřenou dobu na oddech a jídlo. Poskytnutí přiměřené doby na oddech a jídlo nepřichází v úvahu u mladistvého zaměstnance. Tomu musí být za každých okolností poskytnuta přestávka v práci na jídlo a oddech.

Na rozdíl od přestávky v práci se přiměřená doba na oddech a jídlo započítává do pracovní doby.

viz situace Přestávka v práci na jídlo a oddech

Příklad

Pracovní doba zaměstnance podle předem stanoveného rozvrhu směn začíná v 18.00 hodin a končí v 6.00 hodin. Zaměstnanec vykonává práci, kterou nemůže přerušit a tedy ani opustit své pracoviště. Poskytnutí přestávky v práci na jídlo a oddech nepřichází v úvahu, a zaměstnanci proto zajistí zaměstnavatel přiměřenou dobu na oddech a jídlo. ,,Čistá“ pracovní doba zaměstnance bude činit 12 hodin včetně přiměřené doby na oddech a jídlo.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přestávka v práci na jídlo a oddech
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pracovní doba v obchodě
Přestávky v práci
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Konto pracovní doby a stálá mzda
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Přestávka v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Pracovní doba
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Změna pracovní doby
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Fond pracovní doby za měsíc
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Pracovní doba, pohotovost
Přestávka mezi směnami (11 hod)