Den pracovního klidu v noční směně

Základní informace

Specifika zaměstnanců pracujících v nočních směnách se projevují rovněž ve vztahu k posuzování jejich dnů pracovního klidu, tj. dnů, na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu nebo svátky. Platí totiž, že u takových zaměstnanců začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Která konkrétně to je, určuje zaměstnavatel.

Zmíněné pravidlo je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, případně odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

viz situace Dny pracovního klidu, Práce ve svátek

Příklad

U zaměstnavatele pracují zaměstnanci v nočních směnách, přičemž začátek první směny v týdnu připadá dle rozhodnutí zaměstnavatele na šestou hodinu ráno v pondělí. Dne 8. 5. bude svátek. Do tohoto dne zasáhne směna jak zaměstnanců pracujících od 22.00 hodin dne 7. 5. do 6.00 hodin dne 8. 5., tak zaměstnanců vykonávajících práci od 22.00 hodin dne 8. 5. do 6.00 hodin dne 9. 5. Den pracovního klidu (svátek) začne dle výše uvedeného pravidla pro zmíněné zaměstnance až v 6.00 hodin dne 8. 5. a skončí ve stejný čas následujícího dne.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Noční práce vs. práce v noci
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)
Zkrácení stanovené týdenní pracovní doby

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní pohotovost
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Náhradní volno za práci přesčas
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Změna délky týdenní pracovní doby v průběhu kalendářního roku a právo na dovolenou
Pracovní pohotovost podle judikatury Soudního dvora EU
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Spořicí konto pracovní doby
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Evidence pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nařízení práce ve svátek
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Noční práce
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Příplatek za noční a odpolední směnu
Práce přesčas po víkendové směně
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Příplatek za noční směnu

Související články

Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu