Den pracovního klidu v noční směně

Základní informace

Specifika zaměstnanců pracujících v nočních směnách se projevují rovněž ve vztahu k posuzování jejich dnů pracovního klidu, tj. dnů, na které připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu nebo svátky. Platí totiž, že u takových zaměstnanců začíná den pracovního klidu hodinou odpovídající nástupu zaměstnanců té směny, která v týdnu nastupuje podle rozvrhu směn jako první. Která konkrétně to je, určuje zaměstnavatel.

Zmíněné pravidlo je možné použít též pro účely práva na mzdu nebo plat, případně odměnu z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

viz situace Dny pracovního klidu, Práce ve svátek

Příklad

U zaměstnavatele pracují zaměstnanci v nočních směnách, přičemž začátek první směny v týdnu připadá dle rozhodnutí zaměstnavatele na šestou hodinu ráno v pondělí. Dne 8. 5. bude svátek. Do tohoto dne zasáhne směna jak zaměstnanců pracujících od 22.00 hodin dne 7. 5. do 6.00 hodin dne 8. 5., tak zaměstnanců vykonávajících práci od 22.00 hodin dne 8. 5. do 6.00 hodin dne 9. 5. Den pracovního klidu (svátek) začne dle výše uvedeného pravidla pro zmíněné zaměstnance až v 6.00 hodin dne 8. 5. a skončí ve stejný čas následujícího dne.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Noční práce vs. práce v noci
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní pohotovost
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Konto pracovní doby a stálá mzda
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech

Související otázky a odpovědi

Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zákoník práce
Příplatek za noční směnu
Práce přesčas po víkendové směně
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Noční práce
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Příplatek za noční a odpolední směnu
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Práce o víkendu
Rozvržení pracovní doby
Práce přesčas