Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami

Základní informace

Pracovní doba zaměstnance musí být pravidelně střídána dobou odpočinku. Doba odpočinku zahrnuje především dobu nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnami a dobu nepřetržitého odpočinku v týdnu.

Pokud jde o nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami, je zaměstnavatel povinen rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu tak, aby měl mezi koncem jedné směny a začátkem následující směny nepřetržitý odpočinek po dobu alespoň 11 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích (mladistvý zaměstnanec pak 12 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích). Tomu je nutné prakticky rozumět tak, že v uvedené délce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami zajistit, jinak by to nedávalo smysl.

Zaměstnanci staršímu 18 let může zaměstnavatel v určitých případech (např. nepřetržité provozy, nerovnoměrně rozvržená pracovní doba, potřeba práce přesčas, apod.) zkrátit nepřetržitý odpočinek až na 8 hodin během 24 hodin po sobě jdoucích, ovšem za podmínky, že následující odpočinek mu bude prodloužen o dobu zkrácení tohoto odpočinku.

viz situace Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Délka pracovní doby (obecně), Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Příklad:

Zaměstnanci začala směna v 6.00 hodin a skončila v 18.00 hodin. Další směna mu podle rozvrhu měla začít následující den v 6.00 hodin. V takovém případě by měl zaměstnanec nepřetržitý odpočinek mezi směnami v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v délce 12 hodin a byl by splněn zákonný požadavek na jeho minimální délku. Zaměstnavatel ale nařídil zaměstnanci práci přesčas. Ta mohla být nařízena v maximální možné délce do 22.00 hodin, aby byl zaměstnanci zaručen nepřetržitý odpočinek v minimální délce 8 hodin. Zkrácení tohoto odpočinku o 3 hodiny oproti zákonnému minimu zároveň znamená, že ten následující musí trvat alespoň 14 hodin (11 + 3).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Délka pracovní doby (obecně)
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Nařízení práce přesčas
Pracovní pohotovost
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Práce ve svátek
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Pracovní pohotovost
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Několik poznámek k pracovní době
Pracovní pohotovost
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v silniční dopravě
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Evidence pracovní doby
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Spořicí konto pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Nepřetržitý odpočinek v týdnu - stálá noční směna
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Práce přesčas a nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Přestávka na jídlo a oddech
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Nařízení práce ve svátek
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Dělená směna a pracovní pohotovost
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Délka směny