Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době

Vydáno: 8 minut čtení

Judikatura Soudního dvora Evropské unie (SDEU) se nedávno rozrostla o další rozsudek z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jednalo se o zaměstnance Belgických drah propuštěného ve zkušební době. SDEU v předběžné otázce posuzoval, zda se právo na přiměřená opatření vztahuje i na zaměstnance ve zkušební době a zda může být přiměřeným opatřením převedení zaměstnance na jinou pozici.

V nedávném článku jsme se věnovali povinnosti zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání, která vychází z evropské antidiskriminační směrnice (dále jen „Směrnice“)1). Popisovali jsme mimo jiné, co vše je v tomto kontextu nutné považovat za zdravotní postižení a jaká různá přiměřená opatření může zaměstnanec požadovat – a to zejména ve světle judikatury Soudního dvora Evropské unie (SDEU). Nedlouho po vydání našeho článku došlo v této oblasti k dalšímu vývoji. SDEU se totiž ve svém rozsudku ze dne 10. 2. 2022 ve věci C-485/20 (HR Rail SA) znovu zabýval tím, co ještě může spadat pod pojem přiměřených opatření.

Tento nový případ se odehrával v Belgii a týkal se zaměstnance Belgických drah,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance

Související články

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Zkušební doba
Smluvní zkrácení zkušební doby
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Zkušební doba
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Co přináší novela zákoníku práce
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinný podíl za rok 2016

Související otázky a odpovědi

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Volný vstup na trh práce - cizinec
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Zaměstnávání cizince
Zkušební doba
Nedodání zápočtového listu
Řetězení pracovního poměru a doba určitá
První den nástupu do práce a nemoc
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Prodloužení zkušební doby
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Odvod pojistného na sociální pojištění
Prodloužení zkušební doby o překážky ze strany zaměstnance
Prodloužení zkušební doby
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nemoc ve zkušební době

Související vzory

Vzor: Mzdový předpis
Vzor: Jmenování
Vzor: Pracovní smlouva