Práce ve svátek

Základní informace

Vedle dnů, na které připadá zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu, patří svátky mezi dny pracovního klidu. Vymezení toho, které dny jsou svátkem, spadají proto do dnů pracovního klidu a jsou s nimi spojena na jedné straně určitá omezení, na druhé straně kompenzace práce, která je v nich konána, obsahuje zvláštní právní předpis. Tento právní předpis rozlišuje mezi tzv. státními svátky (v současnosti je jich celkem 7) a svátky ostatními (takto je označeno celkem 7 dnů, ale 1. leden patří rovněž mezi státní svátky).

viz situace Dny pracovního klidu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Konto pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Nový svátek v roce 2016
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní režim, 2. část
Kontrola evidence pracovní doby
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související otázky a odpovědi

Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zákoník práce
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Náhradní volno a práce ve svátek
Provoz/směnnost dle německých svátků
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Evidence dnů a přesčasů
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Plánování směny a svátek
Práce ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Měsíční mzda a práce ve svátek
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu