Práce ve svátek

Základní informace

Vedle dnů, na které připadá zaměstnanci nepřetržitý odpočinek v týdnu, patří svátky mezi dny pracovního klidu. Vymezení toho, které dny jsou svátkem, spadají proto do dnů pracovního klidu a jsou s nimi spojena na jedné straně určitá omezení, na druhé straně kompenzace práce, která je v nich konána, obsahuje zvláštní právní předpis. Tento právní předpis rozlišuje mezi tzv. státními svátky (v současnosti je jich celkem 7) a svátky ostatními (takto je označeno celkem 7 dnů, ale 1. leden patří rovněž mezi státní svátky).

viz situace Dny pracovního klidu

Související dokumenty

Související pracovní situace

Dny pracovního klidu
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Konto pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Nařízení práce přesčas
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby
Směna a její maximální délka
Úprava pracovní doby (zvláštní pracovní podmínky)

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Nový svátek v roce 2016
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pracovní pohotovost
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Práce v noci: Vymezení, pravidla a sankce za jejich porušení
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2017, 1. část
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků

Související otázky a odpovědi

Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Nařízení práce ve svátek
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Pracovní doba od Po-Pá včetně svátků
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Měsíční mzda a práce ve svátek
Práce ve svátek v den pracovního klidu
Placení svátků při nerovnoměrném rozvržení
Práce ve svátek
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Příplatek z práci ve svátek ve vícesměnném a jednosměnném provozu

Související články

Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce
245/2000 Sb. o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě
227/2010 Sb. o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

Související komentovaná judikatura

Pokuta za nedodržení nepřetržitého odpočinku v týdnu