Práce přesčas při práci ve svátek

Základní informace

Práci přesčas může zaměstnanec vykonat i v den, který je podle zvláštního zákona označen za svátek. Aby šlo ovšem o práci přesčas, musí být splněna mj. podmínka, že je to práce mimo rámec rozvrhu směn zaměstnance. Pokud by tak zaměstnanec konal práci sice ve svátek, ale ve směně rozvržené mu zaměstnavatelem, o práci přesčas nejde a jít ani nemůže (zaměstnanec toliko naplňuje svůj individuální „fond pracovní doby“ podle rozvrhu týdenní pracovní doby).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Dny pracovního klidu
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Nařízení práce přesčas
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu

Související články

Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Co se skrytými přesčasy?
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Evidence pracovní doby
Pracovní doba v silniční dopravě
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Nový svátek v roce 2016
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci

Související otázky a odpovědi

Práce ve svátek v den pracovního klidu
Proplacení práce v sobotu, která je zároveň státním svátkem
Evidence dnů a přesčasů
Práce přesčas a příplatky v nepodnikatelském subjektu
Dohoda o provedení práce - příplatek za práci ve svátek
Měsíční mzda a práce ve svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Harmonogram směn a práce přesčas
Vyrovnávací období u přesčasů
Vykazování přesčasů u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
Pracovní doba, práce přesčas, stravenky
Výběr náhradního volna
Přesčas u zkráceného úvazku
Náhradní volno
Nerovnoměrný provoz – den pracovního klidu a přesčas
Práce přesčas