Práce přesčas při práci ve svátek

Základní informace

Práci přesčas může zaměstnanec vykonat i v den, který je podle zvláštního zákona označen za svátek. Aby šlo ovšem o práci přesčas, musí být splněna mj. podmínka, že je to práce mimo rámec rozvrhu směn zaměstnance. Pokud by tak zaměstnanec konal práci sice ve svátek, ale ve směně rozvržené mu zaměstnavatelem, o práci přesčas nejde a jít ani nemůže (zaměstnanec toliko naplňuje svůj individuální „fond pracovní doby“ podle rozvrhu týdenní pracovní doby).

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nařízení práce přesčas
Dny pracovního klidu
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Náhradní volno za práci přesčas
Co se skrytými přesčasy?
Práce přesčas - nároky v zúčtování mezd
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Kratší pracovní doba a práce přesčas
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Spory o mzdu za práci přesčas
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu
Pracovní doba v obchodě
Spořicí konto pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Harmonogram směn a práce přesčas
Práce přesčas
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Nařízení práce přesčas
Přestávka v práci
Práce přesčas a její proplacení
Zhodnocení doby práce přesčas u kratší pracovní doby
Dosažená mzda pro práci přesčas - definice
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Náhradní volno za práci přesčas
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Práce na částečný úvazek a práce konaná nad týdenní pracovní dobu a její odměňování v měsíci
Práce přesčas
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Práce přesčas - stanovení maximální výše
Konto pracovní doby - přesčasová práce
Limit 150 hod přesčas za rok
Výše přesčasů v měsíci, kdy jsou svátky
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Zkrácení fondu pracovní doby-dodatek pracovní smlouvy