Konto pracovní doby

Základní informace

Konto pracovní doby je specifickým rozvržením pracovní doby. Může ho uplatnit jen zaměstnavatel odměňující mzdou (použití v platové sféře je zákonem výslovně vyloučeno) a činí tak zpravidla v situaci, kdy hodlá zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho aktuální potřebě (a tato potřeba zpravidla kolísá a není zcela předvídatelná).

Zavedení konta pracovní doby je podmíněno u zaměstnavatele, u kterého působí odborová organizace, sjednáním v kolektivní smlouvě, a u zaměstnavatele, kde odborová organizace nepůsobí, stanovením ve vnitřním předpisu. Co zaměstnavatel nepotřebuje, je souhlas jednotlivých zaměstnanců. Protože právní úprava konta pracovní doby je jen kusá, měla by to být právě kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, v nichž budou bližší podrobnosti týkající se tohoto způsobu rozvržení pracovní doby upraveny.

Konto pracovní doby je spojeno s existencí příslušného vyrovnávacího období, poskytováním stálé měsíční mzdy (mzdy ve stálé měsíční výši) a vedením účtu pracovní doby a účtu mzdy. Další text se zaměřuje na okolnosti týkající se pracovní doby.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce ve svátek
Evidence pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Konto pracovní doby a stálá mzda
Změna letního času v roce 2019
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Spořicí konto pracovní doby
Otazníky kolem pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Pracovní režim, 2. část
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Co se skrytými přesčasy?
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Plánování směn a práce přesčas
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Zákoník práce
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Dovolená při kratší pracovní době rozdělené pouze na několik dnů v týdnu
Rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu