Konto pracovní doby

Základní informace

Konto pracovní doby je specifickým rozvržením pracovní doby. Může ho uplatnit jen zaměstnavatel odměňující mzdou (použití v platové sféře je zákonem výslovně vyloučeno) a činí tak zpravidla v situaci, kdy hodlá zaměstnanci přidělovat práci v takovém rozsahu, v jakém to bude odpovídat jeho aktuální potřebě (a tato potřeba zpravidla kolísá a není zcela předvídatelná).

Zavedení konta pracovní doby je podmíněno u zaměstnavatele, u kterého působí odborová organizace, sjednáním v kolektivní smlouvě, a u zaměstnavatele, kde odborová organizace nepůsobí, stanovením ve vnitřním předpisu. Co zaměstnavatel nepotřebuje, je souhlas jednotlivých zaměstnanců. Protože právní úprava konta pracovní doby je jen kusá, měla by to být právě kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, v nichž budou bližší podrobnosti týkající se tohoto způsobu rozvržení pracovní doby upraveny.

Konto pracovní doby je spojeno s existencí příslušného vyrovnávacího období, poskytováním stálé měsíční mzdy (mzdy ve stálé měsíční výši) a vedením účtu pracovní doby a účtu mzdy. Další text se zaměřuje na okolnosti týkající se pracovní doby.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce ve svátek
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby

Související články

Konto pracovní doby a stálá mzda
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Spořicí konto pracovní doby
Pracovní režim, 2. část
Otazníky kolem pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Změna letního času v roce 2019
Nový svátek v roce 2016
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Pracovní doba v silniční dopravě
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě

Související otázky a odpovědi

Náhrada mzdy u pracovníků na DPČ
Saldo hodin
Evidence docházky zaměstnanců při pružné pracovní době a práci na směny pro inspektorát práce
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Fond pracovní doby za měsíc
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Plánování směn a práce přesčas
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Nerovnoměrně rozložená pracovní doba
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Informační povinnost – rozsah a rozvržení pracovní doby u dohod
Zákoník práce
Délka směny