Přestávka v práci na jídlo a oddech

Základní informace

Přestávka v práci je osobní dobou odpočinku zaměstnance, kterou se přerušuje výkon práce. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout ji zaměstnanci nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (může tedy i dříve). Výjimkou je poskytnutí přestávky u mladistvého zaměstnance, kde k tomu musí dojít nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Přerušení výkonu práce neznamená, že v době přestávky v práci na jídlo a oddech nemůže dojít případně k pracovnímu úrazu zaměstnance. Některé úkony obvykle konané v době této přestávky v objektu zaměstnavatele mají dle ustanovení § 274 odst. 1 zákoníku práce přímou souvislost s plněním pracovních úkolů.

viz situace Přiměřená doba na oddech a jídlo, Bezpečnostní přestávka

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Délka pracovní doby (obecně)
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Nařízení práce přesčas
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba v obchodě
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Přestávky v práci
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Spořicí konto pracovní doby
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Evidence pracovní doby
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pracovní doba v silniční dopravě
Kalendářní a pracovní dny v pracovním právu

Související otázky a odpovědi

Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Pracovní doba
Proplacení povinné přestávky v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávka v práci
DPP a evidence pracovní doby
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Pracovní doba, pohotovost
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Změna pracovní doby
Práce z domu a přesčasy