Přestávka v práci na jídlo a oddech

Základní informace

Přestávka v práci je osobní dobou odpočinku zaměstnance, kterou se přerušuje výkon práce. Zaměstnavatel má povinnost poskytnout ji zaměstnanci nejpozději po 6 hodinách nepřetržité práce (může tedy i dříve). Výjimkou je poskytnutí přestávky u mladistvého zaměstnance, kde k tomu musí dojít nejpozději po 4,5 hodinách nepřetržité práce.

Přerušení výkonu práce neznamená, že v době přestávky v práci na jídlo a oddech nemůže dojít případně k pracovnímu úrazu zaměstnance. Některé úkony obvykle konané v době této přestávky v objektu zaměstnavatele mají dle ustanovení § 274 odst. 1 zákoníku práce přímou souvislost s plněním pracovních úkolů.

viz situace Přiměřená doba na oddech a jídlo, Bezpečnostní přestávka

Související dokumenty

Související pracovní situace

Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Evidence pracovní doby
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Bezpečnostní přestávka
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Směna a její maximální délka
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Pracovní doba v obchodě
Přestávky v práci
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Změna letního času v roce 2019
Evidence pracovní doby
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Sestavujeme rozvrh směn
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Několik poznámek k pracovní době
Konto pracovní doby a stálá mzda
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby

Související otázky a odpovědi

Přestávka v práci
Pracovní doba pedagoga
Kouření během pracovní doby
Pracovní doba
Zaměstnanec vyslaný na montáž
Přestávka v práci
Přestávka v práci
Přestávky v práci
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Přestávka na jídlo a oddech
Změna pracovní doby
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Fond pracovní doby za měsíc
Dohoda o výkonu práce přesčas nad povolený limit nařízeného rozsahu
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
12hodinové směny
Pracovní doba, pohotovost
Přestávka mezi směnami (11 hod)