Dny pracovního klidu

Základní informace

Velký význam, zejména v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a odměňování, mají dny pracovního klidu a v té souvislosti skutečnost, zdali v nich zaměstnanec pracoval, či nikoliv. Za dny pracovního klidu zákoník práce označuje dny, na které připadá

  • nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a
  • svátky (vymezené zvláštním právním předpisem).

Specifické je posouzení dne pracovního klidu u zaměstnance, který koná u zaměstnavatele práci v nočních směnách.

Viz situace Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Den pracovního klidu v noční směně, Práce ve svátek.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci
Omezení práce přesčas a možnost zákazu inspekcí práce
Práce přesčas při kontu pracovní doby
Práce přesčas při pružném rozvržení pracovní doby
Pracovní pohotovost
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Sjednání kratší pracovní doby

Související články

Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní pohotovost
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Přestávky v práci
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Postavení zaměstnance - rodiče v pracovněprávních vztazích
Práce přesčas a mzda za práci přesčas
Spory o mzdu za práci přesčas
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Nový svátek v roce 2016

Související otázky a odpovědi

Nařízení práce ve svátek
Nepřetržitý odpočinek v týdnu - stálá noční směna
Školení zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 11 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Další příspěvek na stravování v případě nepřetržitého provozu
Práce přesčas a nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu po novele – úvazek 7,5 hod.
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Přestávka na jídlo a oddech
Zákoník práce
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Nepřetržitý provoz
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance