Dny pracovního klidu

Základní informace

Velký význam, zejména v oblasti pracovní doby, doby odpočinku a odměňování, mají dny pracovního klidu a v té souvislosti skutečnost, zdali v nich zaměstnanec pracoval, či nikoliv. Za dny pracovního klidu zákoník práce označuje dny, na které připadá

  • nepřetržitý odpočinek zaměstnance v týdnu a
  • svátky (vymezené zvláštním právním předpisem).

Specifické je posouzení dne pracovního klidu u zaměstnance, který koná u zaměstnavatele práci v nočních směnách.

viz situace Nepřetržitý odpočinek v týdnu, Den pracovního klidu v noční směně, Práce ve svátek

Související dokumenty

Související pracovní situace

Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Práce přesčas při práci ve svátek
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Den pracovního klidu v noční směně
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce ve svátek
Nařízení práce přesčas
Konto pracovní doby
Bezpečnostní přestávka
Práce přesčas při práci ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Noční práce vs. práce v noci

Související články

Minimální odpočinek při vícero pracovních poměrech
Nepřetržitý denní a týdenní odpočinek zcela novým pohledem Soudního dvora EU
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Několik poznámek k nepřetržitému odpočinku mezi směnami
Pracovní pohotovost
Úvaha nad novou úpravou evidence pracovní doby u akademických pracovníků
Změna letního času v roce 2019
Přestávky v práci
Co by zaměstnavatelé a zaměstnanci měli znát o pracovní době
Sjednání mzdy s přihlédnutím k práci přesčas
Několik poznámek k pracovní době
Evidence pracovní doby
Pracovní doba nejenom z pohledu novely zákoníku práce
Noční práce a zaměstnanec pracující v noci
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Konto pracovní doby a stálá mzda
Náhradní volno za práci přesčas
Časté otázky týkající se práce přesčas a jejího odměňování ve vazbě na novelizaci zákoníku práce
Přestávka v práci vs. přiměřená doba na jídlo a oddech
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě

Související otázky a odpovědi

Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu
Doba nepřetržitého odpočinku mezi směnami
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce
Přestávka na jídlo a oddech
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami a v týdnu
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami u řidiče MHD
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Zákoník práce
Harmonogram směn a práce přesčas
Práce přesčas
Odmítání práce přesčas a výpověď dle § 52 písm. g)
Nepřetržitý odpočinek mezi směnami
Nepřetržitý provoz
Přesčas a sjednání v pracovní smlouvě 150 hodin
Práce přesčas u zaměstnanců s příplatkem za vedení
Práce přesčas do 150 hodin ročně - souhlas zaměstnance
Nařízení práce přesčas
Příplatek za přesčas u zkráceného pracovního poměru
Přestávka v práci na oddech při mimořádné 12hodinové směně
Počítání nepřetržitého odpočinku v týdnu