Překrývání směn

Základní informace

Je na zaměstnavateli, jakým způsobem rozvrhne pracovní dobu, jak dlouhými směnami a jakými pracovní režimy zajistí svůj provoz. Své rozhodnutí promítá do rozvrhu pracovní doby (rozvrhu směn), se kterým je povinen v písemné podobě a s příslušným předstihem seznámit zaměstnance.

Může se přitom stát, že směny zajišťované jednotlivými zaměstnanci a na sebe navazující se budou v určitém rozsahu překrývat. Rozsah tohoto „překryvu“ má přitom vliv na posouzení pracovního režimu a tím pádem na délku stanovené týdenní pracovní doby zaměstnance.

viz situace Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele

Související dokumenty

Související pracovní situace

Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pružná pracovní doba
Směna a její maximální délka
Konto pracovní doby
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rovnoměrné rozvržení pracovní doby
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Délka pracovní doby (obecně)
Délka pracovní doby při dvousměnném pracovním režimu
Délka pracovní doby při vícesměnném a nepřetržitém pracovním režimu
Evidence pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu

Související články

Sestavujeme rozvrh směn
Změna letního času v roce 2019
Nová právní úprava pracovní doby zaměstnanců v dopravě
Spořicí konto pracovní doby
Konto pracovní doby a zkušenosti s jeho implementací
Otázky kolem pracovní doby a odměňování práce ve svátek
Rozvržení týdenní pracovní doby pedagogických pracovníků
Pracovní doba v obchodě
Rozvržení pracovní doby, přestávky v práci a doba odpočinku
Evidence pracovní doby
Konto pracovní doby a stálá mzda
Posouzení pracovní doby na pracovní cestě
Otazníky kolem pracovní doby
Pracovní režim, 2. část
Poměrná část měsíční mzdy a platu pro jejich zúčtování
Pracovní režim, 1. část
Pracovní doba v silniční dopravě
Pracovní doba zaměstnanců bez stálého pracoviště před Soudním dvorem EU
Co se skrytými přesčasy?
Pružné rozvržení pracovní doby v praxi

Související otázky a odpovědi

12hodinové směny
Nahodile odpracované dny u rovnoměrné pracovní doby, problémy a řešení
Harmonogram směn a práce přesčas
Změna pracovní doby
Výše měsíční mzdy při změně rozvržení pracovní doby, stanoveného fondu a výše mzdy
Délka směny
Odpolední směna
Zákoník práce
Fond pracovní doby za měsíc
Posouzení práce v noci a zdravotní prohlídky
Nepřetržitý provoz
Dělená směna
Nerovnoměrné rozvržení pracovní doby
Nerovnoměrná pracovní doba
Změna harmonogramu směn
Poskytnutí náhradního volna na základě hodin odpracovaných nad sjednaný rozsah pracovního úvazku
Seznámení zaměstnance s rozvrhem směn
Rozvržení pracovní doby zaměstnance, který vykonává práci převážně v nočních směnách
Pracovní doba
Přestávky v práci a doba odpočinku mezi směnami u pracovníků činných na dohodu práce