Zaměstnávání občanů EU

Vydáno: 13 minut čtení

Občané členských států Evropské unie (EU) a jejich rodinní příslušníci nejsou z hlediska zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, považováni za cizince, a v souladu s tímto zákonem mají stejné právní postavení jako občané České republiky (ČR).

Právní postavení občanů EU dle zákona o zaměstnanosti

Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o zaměstnanosti stanoví právní fikci, že na občany členských států EU a jejich rodinné příslušníky, pokud jde o jejich právní postavení, se hledí jako na občany ČR, tedy že v oblasti zaměstnávání požívají stejných práv a povinností. Stejné právní postavení jako občané ČR mají též občané Norska, Lichtenštejnska a Islandu, patřící do Evropského hospodářského prostoru, jejich rodinní příslušníci a dále občané Švýcarska a jejich rodinní příslušníci. Občanům z členských států EU a jejich rodinným příslušníkům je zajištěno stejné právní postavení při uplatňování na trhu práce v ČR jako občanům ČR, což znamená, že oproti občanům států, které nejsou členy EU, jde o odlišnou právní úpravu spočívající například v tom, že k výkonu práce na území ČR nemusejí mít povolení k zaměstnání.

O půlnoci ze dne 31. ledna 2020 na 1. února 2020 došlo k odchodu Velké Británie z EU. Do konce roku 2020 platí tzv. přechodné období, kdy nenastanou v podstatě žádné změny, Velká Británie bude mít stále přístup k jednotnému trhu a spadat pod unijní legislativu. Práva dotčených občanů (ať už českých nebo britských) jsou zachována. Z dohody o vystoupení Velké Británie z EU vyplývá, že občané EU ve Velké Británii a Britové v členských státech EU mají právo zůstat a pracovat tam,

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Závislá činnost a SZDZ
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Rozvrh pracovní doby, pracovní týden a povinnosti zaměstnavatele
Pracovní posudek
Doručování písemností
Potvrzení o zaměstnání
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)

Související články

Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání cizinců v České republice
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnanci z Evropské unie a zdravotní pojištění - tři důležité otázky
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Vybrané poznatky z oblasti zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Zaměstnávání cizinců v České republice
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků

Související otázky a odpovědi

Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Zaměstnání cizince na DPP
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnání cizince v ČR
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Roční zúčtování
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnanec - Bulhar - nerezident
Pracovní smlouva vs. pracovní vízum
Daňové zvýhodnění na dítě cizinců

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi