Zaměstnávání cizinců

Plné znění otázky

Jsme příspěvková organizace - divadlo. Uzavřeli jsme pracovní poměr s cizinkou (Ukrajina) dle § 98 písm. j), Zvláštní případy při udělování povolení k zaměstnání, kdy se nevyžaduje povolení k zaměstnání (zaměstnanecká karta). Pracovní poměr byl vždy sjednán na dobu určitou (již 3x - nyní do 30. 6. 2022). Ukrajinka nadále studuje na OU, Fakulta umění (magisterské studium). Jak máme nyní postupovat? Můžeme prodloužit opětovně (po čtvrté) pracovní poměr?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance

Související články

Zaměstnávání občanů Ukrajiny ve světle schválených změn
Ověřování dokladů totožnosti při zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Evropská unie a vybrané formuláře v souvislostech zdravotního pojištění
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Vybrané situace ve zdravotním pojištění v kontextu působnosti nařízení Evropské unie
Zaměstnávání cizinců ze třetích států na území České republiky
Zaměstnávání cizinců z třetích zemí z pohledu plnění povinností v sociálním zabezpečení
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Zahraniční zaměstnanci českého zaměstnavatele z pohledu zdravotního pojištění
Povolení k zaměstnání a řádně ohlášené volné pracovní místo
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Zaměstnávání migrantů/cizinců v zemědělské oblasti
Zaměstnávání cizinců ze třetích zemí
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Agenturní zaměstnávání cizinců a zaměstnávání uprchlíků

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Mzdy - DPP
Stravenkový paušál a práce ve svátek
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Fiktivní pojištění - EU
Cizinci a odvody
Roční zúčtování
Zaměstnání občana EU s místem výkonu práce mimo ČR
Ubytování zahraničních zaměstnanců v podnikové ubytovně
Superhrubá mzda u zaměstnance z Německa, formulář A1
Zaměstnání cizince na DPP
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnávání občanů z Ukrajiny
Stálý byt a přechodné ubytování cizinců
Zaměstnávání cizinců
Zaměstnávání cizince
Zaměstnání cizince v ČR
Příspěvek zaměstnavatele na ubytování cizinců
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Pojistné zahraničního zaměstnance
Sociální a zdravotní pojištění u nerezidenta ČR
Dohoda o provedení práce u cizince

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti