Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce

Základní informace

Den nástupu do práce je vedle druhu práce a místa výkonu práce třetí podstatnou náležitostí pracovní smlouvy. Bez jeho sjednání nemůže pracovní smlouva platně vzniknout. Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nikoliv již dnem uzavření pracovní smlouvy. Ode dne uzavření pracovní smlouvy existují sice mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovněprávní vztahy, nikoliv však pracovní poměr, který vzniká až od sjednaného dne nástupu do práce. Od sjednaného dne nástupu do práce zároveň vzniká zaměstnanci povinnost vykonávat práci a zaměstnavateli povinnost práci zaměstnanci přidělovat.

Související dokumenty

Související pracovní situace

Vstupní lékařská prohlídka
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Zkušební doba
Druh a místo výkonu práce
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Souběžná činnost
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Výpověď

Související články

Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah - jiné způsoby naplnění definice nelegální práce
Možná příčina nedostatečné nabídky zkrácených úvazků ve státní správě
Náležitosti mzdového listu
Zkušební doba
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Některé aspekty právní úpravy pracovního poměru úředníků územních samosprávných celků
Otázka souběhu funkcí
Pracovní smlouva - dílčí aspekty a aktuality
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Sdílené pracovní místo
Podstatné zhoršení pracovních podmínek po přechodu práv a povinností
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Pracovní poměr na dobu určitou: zákonná omezení
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při převodu závodu
Hromadné propouštění

Související otázky a odpovědi

Odvod pojistného na sociální pojištění
Uzavření základního pracovněprávního vztahu
Zkušební doba
Pracovní smlouvy uzavřené na různou dobu u jednoho zaměstnavatele
Nástup do práce ve svátek připadají na den pracovního klidu a přihlašování k pojištění
Pracovní smlouva - vznik pracovního poměru
Nedodání zápočtového listu
Nový zaměstnanec
Potřebné doklady při vstupu do zaměstnání
Vstupní doklady
Zaměstnávání cizince
První den nástupu do práce a nemoc
Nový pracovní poměr u stejného zaměstnavatele
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Příslib zaměstnání
Pracovní poměr bez náhrady mzdy
Řetězení pracovních poměrů na dobu určitou
Jednatel s. r. o. - pracovní smlouva na funkci mistr
Zaměstnání cizinců na DPP
Pracovní smlouva