Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Vydáno: 15 minut čtení

Občané Ukrajiny a v některých případech i příslušníci dalších tzv. třetích států, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, měli v minulém roce možnost požádat v členských státech EU o dočasnou ochranu, která byla těmto osobám úvodem poskytnuta v rozsahu jednoho roku.

V této souvislosti je třeba připomenout rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2022 [rozhodnutí Rady (EU) 2022/382] o aktivaci mechanizmu dočasné ochrany z důvodu hromadného přílivu osob prchajících z Ukrajiny v důsledku války dle směrnice Rady 2001/55/ES. Přijaté rozhodnutí Rady aktivovalo dočasnou ochranu na počáteční období jednoho roku. Nicméně dle směrnice se toto období může automaticky prodloužit o období šesti měsíců, nejvýše o jeden rok, k čemuž začátkem roku 2023 také na návrh Komise došlo. Pokud by přetrvávaly důvody pro poskytnutí dočasné ochrany, může dokonce Komise navrhnout Radě, aby dočasnou ochranu prodloužila až o jeden další rok, teoreticky tedy lze dočasnou ochranu v závislosti na vývoji válečného konfliktu na Ukrajině i nadále prodlužovat.

Kdo si může dočasnou ochranu prodloužit

Dočasná ochrana byla uprchlíkům z Ukrajiny v rámci České republiky poskytována až od 21. března 2022. Do této doby Ministerstvo vnitra poskytovalo uprchlíkům tzv. speciální dlouhodobá víza, a to jak formou vízových štítků, tak i ve formě pouhých razítek. Tato speciální dlouhodobá víza je třeba odlišit od dlouhodobých víz za účelem strpění pobytu na území, jelikož oproti prvnímu případu víza za účelem strpění pobytu na území nejsou považována za dočasnou ochranu a níže uvedený režim prodloužení se v tomto případě neuplatní.

To znamená, že k prodloužení dočasné ochrany lze přistoupit pouze, pokud je stávající dočasná ochrana vydána ve formě:

  • vízového štítku s kódy D/VS/U, D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768 nebo D/DO/769, nebo
  • razítka (nebo ručně psaného záznamu obsahujícího stejný nebo podobný text jako v razítku) v cestovním pase nebo na hraniční průvodce s vyznačeným kódem D/VS/U.

Dočasná ochrana nemůže být samozřejm

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru

Související články

Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Zaměstnávání občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků
Výkon nelegální práce cizinci
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Koordinační nařízení Evropské unie a některé aspekty zdravotní péče
Vysílání cizinců v rámci poskytování služeb
Novela zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Související otázky a odpovědi

Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Volný vstup na trh práce - cizinec
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Zaměstnání cizince na DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Zaměstnání cizince v ČR
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce u cizince
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Cizinci - prodloužení pracovního poměru
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nástup po rodičovské dovolené

Související předpisy

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Pracovní smlouva

Související komentovaná judikatura

Povolení k zaměstnání a vyslání cizince na pracovní cestu