Prodloužení dočasné ochrany a další změny lex Ukrajina

Vydáno: 15 minut čtení

Občané Ukrajiny a v některých případech i příslušníci dalších tzv. třetích států, kteří uprchli před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, měli v minulém roce možnost požádat v členských státech EU o dočasnou ochranu, která byla těmto osobám úvodem poskytnuta v rozsahu jednoho roku.

V této souvislosti je třeba připomenout rozhodnutí Rady ze dne 4. března 2022 [rozhodnutí Rady (EU) 2022/382] o aktivaci mechanizmu dočasné ochrany z důvodu hromadného přílivu osob prchajících z Ukrajiny v důsledku války dle směrnice Rady 2001/55/ES. Přijaté rozhodnutí Rady aktivovalo dočasnou ochranu na počáteční období jednoho roku. Nicméně dle směrnice se toto období může automaticky prodloužit o období šesti měsíců, nejvýše o jeden rok, k čemuž začátkem roku 2023 také na návrh Komise došlo. Pokud by přetrvávaly důvody pro poskytnutí dočasné ochrany, může dokonce Komise navrhnout Radě, aby dočasnou ochranu prodloužila až o jeden další rok, teoreticky tedy lze dočasnou ochranu v závislosti na vývoji válečného konfliktu na Ukrajině i nadále prodlužovat.

Kdo si může dočasnou ochranu prodloužit

Dočasná ochrana byla uprchlíkům z Ukrajiny v rámci České republiky poskytována až od 21. března 2022. Do této doby Ministerstvo vnitra poskytovalo uprchlíkům tzv. speciální dlouhodobá víza, a to jak formou vízových štítků, tak i ve formě pouhých razítek. Tato speciální dlouhodobá víza je třeba odlišit od dlouhodobých víz za účelem strpění pobytu na území, jelikož oproti prvnímu případu víza za účelem strpění pobytu na území nejsou považována za dočasnou ochranu a níže uvedený režim prodloužení se v tomto případě neuplatní.

To znamená, že k prodloužení dočasné ochrany lze přistoupit pouze, pokud je stávající dočasná ochrana vydána ve formě:

  • vízového štítku s kódy D/VS/U, D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669, D/DO/767, D/DO/768 nebo D/DO/769, nebo
  • razítka (nebo ručně psaného záznamu obsahujícího stejný nebo podobný text jako v razítku) v cestovním pase nebo na hraniční průvodce s vyznačeným kódem D/VS/U.

Dočasná ochrana nemůže být samozřejm

Související dokumenty

Související pracovní situace

Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Zrušení povolení k pobytu cizince
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Pracovní posudek
Potvrzení o zaměstnání
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Související články

Dočasné přidělení při agenturním zaměstnávání
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Dočasná ochrana válečných uprchlíků z Ukrajiny
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Co přináší novela zákoníku práce
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Vysílání zaměstnanců za účelem poskytování služeb v rámci EU
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Zaměstnávání cizinců z neevropských zemí
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zaměstnávání občanů EU
Doručování písemností zaměstnancům, 2. část
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Výkon nelegální práce cizinci

Související předpisy

65/2022 Sb. o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel )
66/2022 Sb. o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
435/2004 Sb. o zaměstnanosti
326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Související vzory

Vzor: Upozornění zaměstnance na možnost výpovědi
Vzor: Pracovní smlouva

Související komentovaná judikatura

Povolení k zaměstnání a vyslání cizince na pracovní cestu

Související otázky a odpovědi

Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Volný vstup na trh práce - cizinec
Zaměstnání cizince v ČR
Doplňující otázka k - Oznamovací povinnost při zaměstnání slovenské pracovnice na DPP
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Dohoda o provedení práce u cizince
Zaměstnání cizince na DPP
Nepřítomnost v zaměstnání pro údajné zadržení
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Pracovní úraz - externí pracovník
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Sleva na poplatníka na dani z příjmů u daňového nerezidenta
Insolvence zaměstnance
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ