Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Soudní dvůr Evropské unie (dále jen SD EU) letos v únoru vydal rozhodnutí, které se zabývá povinnostmi zaměstnavatelů vůči zaměstnancům, kteří nemohou nadále vykonávat svoji práci z důvodu pozbytí zdravotní způsobilosti. S rozhodnutím by se zaměstnavatelé měli seznámit, neboť dle mého názoru může vést k přehodnocení stávající judikatury Nejvyššího soudu, která se zabývá vztahem mezi povinností převést zdravotně nezpůsobilého zaměstnance na jinou práci a možností zaměstnavatele propustit takového zaměstnance.

Povinnost přijmout přiměřené opatření

Podle antidiskriminačního zákona má zaměstnavatel povinnost přijmout opatření, aby měla osoba se zdravotním postižením (mimo jiné) přístup k určitému zaměstnání, k výkonu pracovní činnosti nebo funkčnímu nebo jinému postupu v zaměstnání. Tato povinnost není absolutní, zaměstnavatel nemusí přijmout opatření, které by pro něj představovalo nepřiměřené zatížení. Nepřijetím přiměřeného opatření se zaměstnavatel dopustí nepřímé diskriminace.

Povinnost přijmout…

Tento článek je jen pro předplatitele

Registrujte se nyní a získejte 14 denní přístup ZDARMA

  • Přístup k placeným článkům
  • Týdeník Podtrženo, sečteno
  • Časové řezy předpisů
  • Přístup k Otázky a odpovědi
Registrujte se zdarma

Heslo by mělo obsahovat alespoň 6 znaků