Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením

Plné znění otázky

Jak se počítá náhradní plnění odběrem zboží pro OPPP se zdravotním postižením, když máme např. 35 pracovníků a odběr zboží za rok za 25 000 Kč (bez DPH)? O kolik osob si můžeme snížit tento podíl?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Dezinfekční sprej pro pracovní obuv jako daňově uznatelný náklad
Překážky v práci
Přečerpaná dovolená
Malá a velká organizace
Náhradní plnění
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Příspěvek od Úřadu práce
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Invalidní důchod I. stupně
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Cizinci a odvody

Související články

Náhradní plnění po dvou novelách
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2019
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2022
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doprovod zdravotně postiženého dítěte
Nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami
Konto pracovní doby
Dny pracovního klidu
Den pracovního klidu v noční směně
Bezpečnostní přestávka
Nepřetržitý odpočinek v týdnu
Práce přesčas při práci ve svátek
Práce ve svátek
Pružná pracovní doba
Překrývání směn
Přestávka v práci na jídlo a oddech
Přiměřená doba na oddech a jídlo
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti