Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Plné znění otázky

Počítá se do zaměstnávání více než 50% OZP i zaměstnanci zaměstnaní na DPP, nebo musí být zaměstnaní jen na hlavní pracovní poměr? 

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci a vliv na zaměstnavatele
Dovolená
Příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění - mimořádné pojistné
Dohoda o provedení práce s cizincem ze třetí země
Zaměstnání cizince na DPP
Zaměstnání cizince v ČR
Dohoda o provedení práce u cizince
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Invalidní důchod I. stupně
Rozsah pracovní doby u DPČ
Druhá dohoda o provedení práce
Jednatel s. r. o. s bezplatným výkonem funkce a práce na DPP pro vlastní společnost
Dohoda o provedení práce - zdanění
Zaměstnání OSVČ na DPP
Průměrný měsíční výdělek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Náhrada mzdy během DPN
Srážková daň - datum srážky, splatnost daně a vyúčtování daně vybírané srážkou
Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Minimální mzda u dohody o provedení práce v r. 2020
Dohoda o pracovní činnosti jako hlavní pracovní poměr
Družstvo a odměna za úklid pozemku
DPP a DPČ

Související články

Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřená opatření i u zaměstnanců ve zkušební době
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Zaměstnávání brigádníků
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Povinný podíl za rok 2022
Ještě jednou k přiměřeným opatřením pro zaměstnance se zdravotním postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhradní plnění po dvou novelách
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Povinný podíl za rok 2016
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti

Související pracovní situace

Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Odstupné
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti