Insolvence zaměstnance

Plné znění otázky

Je povinností zaměstnavatele kontrolovat každého nového zaměstnance, zda není v insolvenci? A pokud ano, jaký zákon to nařizuje. Jedná se mi o případy, kdy zaměstnanec nedoloží zápočtový list.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Doručování písemností
Pracovní volno
Souběžná činnost
Uplynutí doby
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Vstupní lékařská prohlídka
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru

Související články

Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Ukrajinští zaměstnanci odcházející na základě povolávacích rozkazů a pracovněprávní souvislosti
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Cesta do zaměstnání
Insolvence OKD pohledem zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Těhotenství a pracovní poměr
Pracovní podmínky těhotných zaměstnankyň
Seznámení zaměstnance se změnou rozvrhu týdenní pracovní doby
Doručování pracovněprávních písemností zaměstnancům
Autorská a průmyslová práva z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele
Evropská rada zaměstnanců
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Veľká novela Zákonníka práce v roku 2022
Jaké povinnosti má zaměstnavatel vůči odborové organizaci
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění

Související otázky a odpovědi

Práce z domova - místo výkonu práce
Cizinci a odvody
Stanovení platu ředitelce základní školy
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Archivace Dohod o srážkách ze mzdy a žádostí
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Povinnost oznámit přiznání důchodu zaměstnavateli
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP
Přihlášení zaměstnavatele na OSSZ
Pracovní úraz - externí pracovník
Nová oznamovací povinnost vůči OSSZ
Návrat do práce po čerpání rodičovské dovolené
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Dohoda o provedení práce – rozvrh práce
Nástup po rodičovské dovolené
Poskytování informací o zaměstnání - ELDP
Umělci – přezkoušení
Povinnosti zaměstnavatele vůči exekutorům
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Výplatní lístek a osvobozené příjmy

Související předpisy

182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)