Povinný podíl za rok 2019

Vydáno: 24 minut čtení

Zákon o zaměstnanosti určuje zaměstnavatele, na které se vztahuje povinnost plnit tzv. povinný podíl neboli povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Aktuální se toto téma stává vždy začátkem roku, neboť do 15. 2. 2020 musí tito zaměstnavatelé oznámit úřadu práce, jak se s touto povinností za rok 2019 vyrovnali.

Kdo je osobou se zdravotním postižením a jakými doklady se prokazuje

Povinný podíl upravuje ust. § 81 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zcela zásadní je ve vztahu k této povinnosti vymezení okruhu osob se zdravotním postižením (OZP) a doklady, které tuto skutečnost prokazují. Pojem a okruh osob se zdravotním postižením najdeme v ust. § 67 zákona o zaměstnanosti. Citované ustanovení určuje čtyři skupiny osob se zdravotním postižením. Jsou jimi:

  • osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením),
  • osoby invalidní v 1. a ve 2. stupni,
  • osoby zdravotně znevýhodněné,
  • osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení/zániku invalidity.

První dvě skupiny, tedy osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) a osoby invalidní v 1. a ve 2. stupni [ust. § 67 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti], prokazují svůj status posudkem o invaliditě nebo potvrzením vydaným orgánem sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení jsou vyjmenovány v ust. § 3 zákona č. 582/2001 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – jsou jimi Česká správa sociálního zabezpečení a její územní orgány, tedy okresní či pražská správa sociálního zabezpečení, a dále orgány sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Z dokladů, kterými mohou dle citovaného ustanovení být posudek nebo potvrzení, musí být zřejmé, že status platil ve sledovaném období, tedy v roce 2019. Na dokladech vydaných výše uvedenými orgány sociálního zabezpečení, z nichž prvním je posudek, by měl být vyznačen den vzniku invalidity a platnost. Platnost může být buď omezená (viz příklad č. 2.), anebo trvalá. Pokud z nějakého důvodu (např. GDPR) nechce zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, aby si zaměstnavatel kopii posudku ponechal v osobním spisu, je možné si poznamenat pouze číslo jednací posudku, den vzniku invalidity a platnost a posudek zaměstnanci vrátit. Pokud bude mít kontrolní orgán o údajích pochybnost, ověří si je u příslušného orgánu sociálního zabezpečení.

Důležité je zdůraznit, že za osobu se zdravotním postižením se osoby invalidní ve všech třech stupních považují ode dne vzniku invalidity, bez ohledu na to, zda mají či nemají nárok na invalidní důchod. V případě jakýchkoli pochyb o tom, zda jde o osobu invalidní, doporučuji požádat o potvrzení této skutečnosti příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Příklad č. 1:

Od 1. července 2016 byla osoba uznána invalidní v 1. stupni s platností trvale. Tato osoba je pro účely povinného podílu po celý rok 2019 osobou se zdravotním postižením.

Příklad č. 2:

Od 13. května 2017 byla osoba uznána invalidní ve 2. stupni s platno

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Náhrada mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Práce přesčas nařízená vs. práce přesčas dohodnutá
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Délka pracovní doby (obecně)

Související články

Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2017
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Náhradní plnění po dvou novelách
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2022
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Problematické otázky u § 78 zákona o zaměstnanosti
Kdo je osobou se zdravotním postižením dle zákona o zaměstnanosti
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP

Související otázky a odpovědi

Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Malá a velká organizace
Povinný podíl zaměstnávání OZP 2023
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Invalidní důchod I. stupně
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Náhrada mzdy během DPN
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Příspěvek od Úřadu práce
Náhradní plnění
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Dodavatel náhradního plnění

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
280/2009 Sb. daňový řád