Povinný podíl za rok 2019

Vydáno: 24 minut čtení

Zákon o zaměstnanosti určuje zaměstnavatele, na které se vztahuje povinnost plnit tzv. povinný podíl neboli povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Aktuální se toto téma stává vždy začátkem roku, neboť do 15. 2. 2020 musí tito zaměstnavatelé oznámit úřadu práce, jak se s touto povinností za rok 2019 vyrovnali.

Kdo je osobou se zdravotním postižením a jakými doklady se prokazuje

Povinný podíl upravuje ust. § 81 až § 84 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). Zcela zásadní je ve vztahu k této povinnosti vymezení okruhu osob se zdravotním postižením (OZP) a doklady, které tuto skutečnost prokazují. Pojem a okruh osob se zdravotním postižením najdeme v ust. § 67 zákona o zaměstnanosti. Citované ustanovení určuje čtyři skupiny osob se zdravotním postižením. Jsou jimi:

  • osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením),
  • osoby invalidní v 1. a ve 2. stupni,
  • osoby zdravotně znevýhodněné,
  • osoby, které byly posouzeny, že již nejsou invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení/zániku invalidity.

První dvě skupiny, tedy osoby invalidní ve 3. stupni (osoby s těžším zdravotním postižením) a osoby invalidní v 1. a ve 2. stupni [ust. § 67 odst. 2 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti], prokazují svůj status posudkem o invaliditě nebo potvrzením vydaným orgánem sociálního zabezpečení. Orgány sociálního zabezpečení jsou vyjmenovány v ust. § 3 zákona č. 582/2001 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení – jsou jimi Česká správa sociálního zabezpečení a její územní orgány, tedy okresní či pražská správa sociálního zabezpečení, a dále orgány sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti.

Z dokladů, kterými mohou dle citovaného ustanovení být posudek nebo potvrzení, musí být zřejmé, že status platil ve sledovaném období, tedy v roce 2019. Na dokladech vydaných výše uvedenými orgány sociálního zabezpečení, z nichž prvním je posudek, by měl být vyznačen den vzniku invalidity a platnost. Platnost může být buď omezená (viz příklad č. 2.), anebo trvalá. Pokud z nějakého důvodu (např. GDPR) nechce zaměstnanec, který je osobou se zdravotním postižením, aby si zaměstnavatel kopii posudku ponechal v osobním spisu, je možné si poznamenat pouze číslo jednací posudku, den vzniku invalidity a platnost a posudek zaměstnanci vrátit. Pokud bude mít kontrolní orgán o údajích pochybnost, ověří si je u příslušného orgánu sociálního zabezpečení.

Důležité je zdůraznit, že za osobu se zdravotním postižením se osoby invalidní ve všech třech stupních považují ode dne vzniku invalidity, bez ohledu na to, zda mají či nemají nárok na invalidní důchod. V případě jakýchkoli pochyb o tom, zda jde o osobu invalidní, doporučuji požádat o potvrzení této skutečnosti příslušný orgán sociálního zabezpečení.

Příklad č. 1:

Od 1. července 2016 byla osoba uznána invalidní v 1. stupni s platností trvale. Tato osoba je pro účely povinného podílu po celý rok 2019 osobou se zdravotním postižením.

Příklad č. 2:

Od 13. května 2017 byla osoba uznána invalidní ve 2. stupni s platno

Související dokumenty

Související články

Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Povinný podíl za rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2020
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 2. část
Povinný podíl za rok 2018
Povinný podíl za rok 2022
Povinný podíl po novele zákona o zaměstnanosti
Náhradní plnění po dvou novelách
Aktuální změny právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, 2. část
Novinky v zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Plánované legislativní změny v oblasti zaměstnanosti pro rok 2017
Povinný podíl za rok 2016
Povinný podíl za rok 2015
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Povinnost zaměstnavatele přijmout přiměřené opatření
Judikatura NSS v oblasti poskytování příspěvku na OZP
Přiměřená opatření pro zaměstnance s postižením
Odpovědi na dotazy plátců daně
Převedení na jinou práci jako přiměřené opatření pro zaměstnance s postižením

Související předpisy

435/2004 Sb. o zaměstnanosti
518/2004 Sb. , kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
590/2006 Sb. , kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
280/2009 Sb. daňový řád

Související pracovní situace

Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Trest vyhoštění cizince
Převedení na jinou práci
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Odvolání
Stávka (a doplatek do průměrného výdělku)
Částečná nezaměstnanost
Jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Doba strávená na pracovní cestě jinak než plněním pracovních úkolů
Dovolená za kalendářní rok
Poměrná část dovolené
Dovolená za odpracované dny
Výměra dovolené
Výkon práce pro účely dovolené
Dovolená při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
Dovolená při změně rozvržení pracovní doby
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené

Související otázky a odpovědi

Povinný podíl osob se zdravotním postižením
Roční přepočtený stav zaměstnanců OZP a TZP
Malá a velká organizace
Výpočet povinného podílu osob se zdravotním postižením
Invalidní důchod I. stupně
Zaměstnání na DPP zdravotně postižené osoby
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zkrácený úvazek na 37,5 hod týdně
Výpočet zdravotního pojištění u osoby zdravotně znevýhodněné
Náhradní plnění
Příspěvek od Úřadu práce
Sleva na zdravotním pojištění zaměstnavatele s více než 50 % zaměstnanců se ZTP
Odvod zdravotního pojištění při zkráceném úvazku - zaměstnance OZP
Zaměstnání malého rozsahu
Sleva na dani za zaměstnance invalidního
Náhrada mzdy během DPN
Pravidla pro povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Poskytování náhradního plnění - roční přepočet zaměstnanců
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Dodavatel náhradního plnění
Švarc systém