Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Ošetřovné
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Okamžité zrušení pracovního poměru a zdravotní pojištění
Výpověď z organizačních důvodů u zaměstnance na mateřské a rodičovské dovolené
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Odstupné a zdravotní pojištění
Pracovní činnost mladistvých a zdravotní pojištění
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Skončení zaměstnání - jak dál ve zdravotním pojištění
Odstupné, ochranná lhůta a ukončení činnosti zaměstnavatele v souvislostech zdravotního pojištění
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022

Související otázky a odpovědi

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Covid-nájemné, kompenzační bonus
Povinnost podání přehledů
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Stravenkový paušál a DPP
Odstupné
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Limit 300 hodin u dohody o provedení práce

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 10. 1 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů