Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění

Plné znění otázky

Zaměstnankyně má v pracovní smlouvě sjednán jako den nástupu do práce 1. 1. 2021. Práci ve skutečnosti začne vykonávat v pondělí 4. 1. 2021. K jakému dni musím nástup této zaměstnankyni nahlásit u zdravotní pojišťovny a na PSSZ?

Odpověď

Související dokumenty

Související otázky a odpovědi

Zdanění mzdy lékařky pracující pro Švédskou společnost
Covid-nájemné, kompenzační bonus
Povinnost podání přehledů
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Odstupné
Platba sociálního a zdravotního pojištění u zaměstnání malého rozsahu v případě rodičovské dovolené
Vyúčtování příjmů bývalému zaměstnanci po skončení pracovního poměru
DPČ - přihláška a odhláška ZP a SP
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Stravenkový paušál a DPP
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení
Konkurenční doložka
Zdravotní pojištění
Den nástupu
Neomluvená absence a krácení dovolené
Dohoda o pracovní činnosti
Neplatné rozvázání pracovního poměru a odvod zdravotní pojišťovně
Zaměstnání malého rozsahu

Související články

Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovní smlouvy a dohody
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění a příjmy po skončení zaměstnání
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zdravotní pojištění: když zaměstnání skončí
Zdravotní pojištění - dohody o provedení práce a dodatečně zúčtovaný příjem
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Zdravotní pojištění - některé problémové situace u dohod o pracovní činnosti
"Státní kategorie" a dohody ve zdravotním pojištění v roce 2021
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a zaměstnání po část kalendářního měsíce
Některé důvody výpovědi ze strany zaměstnavatele a zdravotní pojištění

Související pracovní situace

Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Ošetřovné
Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Dovolená po mateřské dovolené
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů