Úklidové služby

Plné znění otázky

Existuje předpis, norma, N.V. nebo nějaká závazná směrnice pro to, kolik maximálně může uklízečka uklidit metrů čtverečních za den? Máme v práci rozpis pro každou uklízečku v metrech čtverečních za den a teď chtějí snížit stav a přidat uklízečkám metry čtvereční.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Nevyčerpaná dovolená při skončení pracovního poměru
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Čerpání dovolené
Rozvrh čerpání dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnavatelem
Dovolená versus překážky v práci
Převádění nevyčerpané dovolené
Dovolená po mateřské dovolené
Určení doby čerpání dovolené zaměstnancem
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Doba trvání pracovního poměru
Zkušební doba
Dohoda o pracovní činnosti
Dohoda o provedení práce
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Dočasné přidělení zaměstnance
Druh a místo výkonu práce

Související články

Co přináší novela zákoníku práce
Doručování v režimu zákoníku práce - opravdu se nemůže stát chyba?
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Odškodňování pracovních úrazů agenturních zaměstnanců
Novela zákoníku práce stručně v bodech
Diskriminace v pracovněprávních vztazích
Nová oznamovací povinnost zaměstnavatelů od 1. 4. 2022
Těhotenství a pracovní poměr
Klady a zápory sdíleného pracovního místa
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti nemocenského pojištění
Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Zhodnocení rozporu ZP a české pracovněprávní judikatury s právem EU a judikaturou Soudního dvora EU
Cesta do zaměstnání
Novela vyhlášky č. 79/2013 Sb. od 1. 1. 2023
Změny v oblasti pracovnělékařských služeb
Změny v posuzování bolestného a ztížení společenského uplatnění

Související otázky a odpovědi

Krácení dovolené
Obnovení živnosti a placení záloh na zdravotní a sociální pojištění v nouzovém stavu
Stravenkový paušál a stravenky - správný postup
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Bezpečnostní listy na pracovišti
Aktualizace směrnic BOZP
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Zdravotní (potravinářský průkaz)
Smrt OSVČ - zaměstnavatele
Úrazové pojištění u dohody o provedení práce
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
Žádost o dovolenou u dohod o provedení práce
Vrácení platu kvůli chybně vystavenému platovému výměru
Výplatní lístek a osvobozené příjmy
DPP - vstupní prohlídka
Vyplnění ELDP
Žádost zaměstnance pracujícího na DPP o zaměstnání v pracovním poměru
Přejmenování společnosti
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Informace o obsahu právního vztahu založeného DPP

Související předpisy

§ 300 zákona 262/2006 Sb., zákoník práce