Zaměstnání cizinců na DPP

Plné znění otázky

Jsou nějaké odlišnosti u zaměstnávání cizinců na DPP? Uchazeč o práci má povolení k zaměstnání (nebo povolení k pobytu na území ČR). Může být zaměstnán na DPP? Platí stejná pravidla, tzn. do 10 000 Kč pouze srážková daň, odvody na zdravotní a sociální pojištění až při překročení limitu 10 000 Kč? V případě, že si platí tzv. komerční zdravotní pojištění, i tak se při překročení částky 10 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění? Platí pro tyto zaměstnance možnost podepsat tzv. růžové prohlášení? Jedná se o pracovníky z Ukrajiny.

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Souběžná činnost
Uzavření pracovní smlouvy, forma a obsah
Vstupní lékařská prohlídka
Doručování písemností
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)
Zkušební doba
Den vzniku pracovního poměru, den nástupu do práce
Druh a místo výkonu práce
Informování o právech a povinnostech zaměstnance
Konkurenční činnost (souhlas zaměstnavatele)
Pracovní volno
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Přehled zákazů výpovědi
Pracovní posudek
Přeložení
Potvrzení o zaměstnání
Zrušení povolení k pobytu cizince

Související články

Desatero povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle aktuální novely zákoníku práce ve vazbě na judikaturu Soudního dvora EU
Co přináší novela zákoníku práce
Vznik pracovněprávního vztahu a účasti zaměstnance na pojištění
Specifické případy nástupu zaměstnance do zaměstnání a zdravotní pojištění
Zaměstnávání studentů a absolventů ze zahraničí
Zaměstnávání studentů a zdravotní pojištění
Přechod práv ve zdravotním pojištění
Sociální pojištění zaměstnanců v Evropské unii a některých dalších zemích Evropy
Povinnosti zaměstnavatelů v sociálním pojištění
Zaměstnavatelé a zdravotní pojištění v kontextu nových podmínek pro doručování písemností v pracovněprávních vztazích
Zpráva z Olomouckých právnických dnů - sekce pracovního práva
Zdravotní pojištění - dohody a minimální vyměřovací základ zaměstnance v roce 2016
Dohody a zdravotní pojištění na přelomu let 2019/2020
Dohody a zdravotní pojištění v roce 2022
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Dohody v průběhu roku 2022 a zdravotní pojištění
Dohody a vystavování potvrzení o příjmu
Skončení zaměstnání v kontextu zákoníku práce a právní úpravy zdravotního pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích

Související otázky a odpovědi

Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele
Insolvence zaměstnance
Nárok na daňový bonus
Dohoda o pracovní činnosti a den přihlášení u zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení
Druhý pracovní poměr
Možnosti zaměstnání jednatele ve své firmě
Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ
Den nástupu do práce a přihlášení k zdravotnímu a sociálnímu pojištění
Dohoda o provedení práce a přihlášky, odhlášky na zdravotní pojištění
První den nástupu do práce a nemoc
Rozšířená informační povinnost od 1. 10. 2023
Možnost zaměstnávání nezletilého cizince
Zdravotní pojištění invalidního zaměstnance
Zaměstnávání zaměstnanců v evidenci Úřadu práce
Pracovní smlouva a DPP u téhož zaměstnavatele
Zaměstnávání cizince
Pracovní smlouva
Uzavření pracovního poměru na dobu určitou
Pracovní poměr
Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře
Zavření škol - překážka na straně zaměstnavatele u zaměstnanců pracujících na DPP nebo DPČ
Stravenkový paušál a DPP

Související předpisy

187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
§ 5 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
§ 2, 6, 35ba, 38k zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů
§ 3 zákona 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti