Ukončení pracovního poměru po rodičovské dovolené

Plné znění otázky

Zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou do 19. 11. 2022 (to je poslední den její RD). Pokud s ní chceme ukončit pracovní poměr Dohodou, ve které však bude zmíněný par. 52 c) z důvodu nároku na odstupné - můžeme dát ukončení pracovního poměru již k 19. 11. 2022 (protože to je Dohoda)? Nebo to musí být až ke 20. 11. 2022 (protože tam zmiňujeme par. 52 c) a odstupné), což by byl den, kdy by jinak měla nastoupit zpět k výkonu práce?

Odpověď

Související dokumenty

Související pracovní situace

Výpověď
Přehled zákazů výpovědi
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance
Okamžité zrušení pracovního poměru
Smrt zaměstnance (zaměstnavatele)
Uplynutí doby
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Trest vyhoštění cizince
Doručování písemností
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Výplata splatné mzdy (platu) při skončení pracovního poměru
Překážky v práci na straně zaměstnavatele při skončení pracovního poměru
Odstupné
Neplatnost rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracovní volno
Potvrzení o zaměstnání
Doba trvání pracovního poměru
Jmenování na pracovní místo (do funkce)

Související články

Rozdílné způsoby skončení pracovního poměru a výše odstupného
Hromadné propouštění v souvislostech pracovního práva a zdravotního pojištění
Zrušení pracovního poměru ve zkušební době a právo na odstupné
Skončení pracovního poměru a potvrzení o zaměstnání
Dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti a povaha překážky v práci
Okamžité zrušení pracovního poměru pro porušení "pracovní kázně"
Řešení některých problémů ve mzdové účtárně formou dotazů a odpovědí
Vymezení důvodu a pohnutka zaměstnavatele u výpovědi v důsledku organizačních opatření
Vybrané příjmy a specifika zdravotního pojištění
Zdravotní pojištění - pracovněprávní vztahy a Úřad práce
Ochranná doba v pracovním právu
Skončení pracovního poměru
Vybrané problémy v souvislosti s nouzovým stavem
Hromadné propouštění v praxi
Outplacement - lze propouštět efektivně a přitom šetrně?
Předchozí souhlas odborové organizace s rozvázáním pracovního poměru
Rozhodnutí zaměstnavatele o organizační změně a jeho realizace
Odstupné, jeho vrácení a odvod pojistného
Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance
Výpověď z pracovního poměru pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně

Související otázky a odpovědi

RRSP penze z Kanady
Úspora Antivirus C
Placení záloh u daně z příjmů u OSVČ
Výpověď dle § 52 písm. a) versus ženy na MD, RD či PN
Rozvázání pracovního poměru po rodičovské dovolené
Odstupné
Odstupné - pracovní poměr na dobu určitou
Výpověď pracovní smlouvy
Ukončení pracovního poměru a určení nároku na dovolenou
Výpověď v době trvání DPN a běh výpovědní doby
Hromadné propouštění a potřeba nových zaměstnanců
Výpověď pro nadbytečnost
Pracovní smlouva
Výpověď pro nadbytečnost, DPN a doba určitá
Ukončení pracovního poměru a odstupné při zániku provozovny
Výpověď v případě pracovní smlouvy na dobu určitou
Neplatné rozvázání pracovního poměru a dovolená
Návrat z rodičovské dovolené a výpověď pro nadbytečnost
Chybně vyplacené odstupné
Dohoda o skončení pracovního poměru
Odstupné
Nadbytečnost zaměstnance

Související předpisy

262/2006 Sb., zákoník práce