Nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění v roce 2022

Vydáno: 14 minut čtení

Nemoc neboli dočasná pracovní neschopnost, je poměrně častým důvodem mnohdy i dlouhodobější nepřítomnosti zaměstnance v práci. Délka trvání nemoci pak má vliv na odvod pojistného na zdravotní pojištění, případně jeho výši.

Pokud zaměstnanec nepracuje z důvodu nemoci trvající nejméně jeden celý kalendářní měsíc, platí v této souvislosti pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění v případě zaměstnání na základě pracovní smlouvy následující:

  • vyměřovacím základem pro placení pojistného je v tomto měsíci 0 Kč, pojistné se neodvádí (není-li do takového měsíce například zúčtována odměna),
  • nemoc zaměstnavatel zdravotní pojišťovně neoznamuje, pro účely kontroly však musí být období nemoci prokazatelně doloženo,
  • bez ohledu na nemoc má pojištěnec řešen pojistný vztah proto, že zaměstnání trvá (není ukončeno).

Nemocný zaměstnanec je stále započítáván do počtu zaměstnanců, měsíčně oznamovaného zdravotní pojišťovně na formuláři Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele. Avšak u nemoci trvající po celý kalendářní měsíc při sjednání některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (a nulového příjmu zaměstnance, případně příjmu nedosahujícího částky potřebné ve zdravotním pojištění pro vznik zaměstnání) musí být osoba jako zaměstnanec na takový kalendářní měsíc odhlášena. Své zdravotní pojištění si pak musí řešit jiným způsobem.

Je-li zaměstnanec v případě pracovní smlouvy nemocen po celý kalendářní měsíc, a tedy nemá v takovém měsíci příjem, pak zdravotní pojišťovna od zaměstnavatele žádné pojistné neobdrží.

Období nemoci se posuzuje jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance ve smyslu ustanovení § 191 zákoníku práce a ve zdravotním pojištění se projevuje především ve snížení minimálního vyměřovacího základu zaměstnance na poměrnou část podle

Související dokumenty

Související pracovní situace

Poměrná část mzdy při DPN zahrnující dny svátků
Nemocenské
Nemocenské – poskytování po uplynutí podpůrčí doby
Dovolená po mateřské dovolené
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství
Ošetřovné
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Doba pojištění (příspěvková, povinná)
Doba pojištění (příspěvková, dobrovolná)
Náhradní doba důchodového pojištění, vyloučená doba
Odchod do starobního důchodu
Odchod do „předčasného“ starobního důchodu
Odchod do invalidního důchodu
Dávka otcovské poporodní péče, tzv. otcovská
Dlouhodobé ošetřovné
Trest vyhoštění cizince
Určení daňové rezidence
Zrušení povolení k pobytu cizince
Povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, modrá karta
Určení daňové rezidence dle zákona o daních z příjmů – rezident

Související články

Zdravotní pojištění - chyby zaměstnavatele a jejich řešení
Zdravotní pojištění - souběžná zaměstnání a minimální vyměřovací základ zaměstnance
Pohledávky, závazky a jejich promlčení ve zdravotním pojištění
Zaměstnanec v době dočasné pracovní neschopnosti
Vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Problémy mzdové účetní v otázkách a odpovědích
Dohody a nemoc zaměstnance ve zdravotním pojištění
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2020
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2018
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) v roce 2017
Přehled důležitých čísel a údajů k 1. 1. 2019, 1. část
Částka hrubého příjmu 3 000 Kč v nemocenském a zdravotním pojištění v roce 2020
Změny v čerpání rodičovského příspěvku v kontextu zdravotního pojištění
Mateřská a rodičovská dovolená ve zdravotním pojištění
Zaměstnanci a systém nemocenského a zdravotního pojištění v roce 2021
Vyměřovací základ, osobní péče, posuzování zdravotního stavu i náhrada starobního důchodu v aktuální judikatuře NSS
Ochranná lhůta ve zdravotním pojištění
Co vás zajímá - co zajímá zaměstnavatele a zaměstnance z oblasti sociálního pojištění
Platby OSVČ ve zdravotním pojištění v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě, izolaci) v roce 2022
Náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě) od roku 2021
Pracovněprávní vztahy a vliv nemoci ve zdravotním pojištění
Zrušení tzv. karenční doby a jiné změny

Související otázky a odpovědi

Nezjištěné datum úmrtí zaměstnance
Pracovní úraz
Nevyplacení náhrady mzdy za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti
Vyplacené peníze tělesně postiženému, které mu nenáležely
Nadlimitní stravenkový paušál a náhrada při dovolené a nemoci, ELDP, daně
Nemocenská a rodičovská dovolená .
Povinnosti zaměstnavatele a nárok zaměstnanců při pěstounské péči o dítě mladší 7 let
Odměna za jednatelství a odvody na zdravotní a sociální pojištění
Zaměstnankyně na rodičovské dovolené a práce na stejné pozici jako před ní
Otcovská dovolená a zdravotní pojištění
Přihláška na OSSZ a ZP
Zdanění a odvody na pojistné u mzdy ve výši 5 000 Kč
Pokračující nebo nová dočasná pracovní neschopnost
DPP, DPČ - oznámení o nástupu, skončení
Odměna v době mateřské dovolené
Přihlášení k sociálnímu a zdravotnímu pojištění u dohody o provedení práce
Zaměstnanec ve vazbě a výkon trestu – povinnosti zaměstnavatele
DPP a zákonné příplatky od 1. 10. 2023
Dohoda o provedení práce od roku 2024 – sociální a zdravotní pojištění
Zrušení pracovního poměru – fikce doručení